DOETINCHEM - In de rechtbank in Zutphen stond vandaag een 36-jarige verdachte terecht die wordt verdacht van ontucht met zes cliënten in een zorginstelling in Terborg waar hij werkzaam was als fysiotherapeut. De ontucht vond plaats tussen december 2021 en eind maart 2023. Het OM eiste een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden voor behandeling van de verdachte, bij wie een persoonlijkheidsstoornis werd vastgesteld. Ook eiste het OM een beroepsverbod van 5 jaar.

De officier van justitie betoogde: “Deze verdachte heeft het in hem gestelde vertrouwen op grove wijze beschaamd. Hij heeft op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van deze cliënten. Hij heeft eigen behoefte van aan bevrediging of spanning voorop gesteld en zich daarbij niet druk gemaakt over de ernstige gevolgen voor de slachtoffers.”

De man werd eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten. Hij werd daarvoor in 2021 al aangehouden. Uit onderzoek bleek echter dat verdachte ook toen deze eerdere strafzaak nog liep, ontucht pleegde met cliënten. “Dat is tamelijk brutaal”, stelde de officier van justitie in zijn requisitoir. “Het getuigt van een gebrek aan inzicht in de kwalijkheid van zijn handelen in zijn rol als fysiotherapeut.”

Verdachte maakte naar de overtuiging van het OM misbruik van zowel lichamelijke als psychische kwetsbaarheid van zijn slachtoffers. Zo sprak hij in sommige gevallen vertrouwelijk over wat er speelde in hun privésituatie en wisselde met zijn privételefoon persoonlijke informatie en seksueel getinte berichten uit. Hij pleegde seksuele handelingen bij de cliënten thuis, maar ook in zijn praktijkruimte. Tijdens behandelingen raakte hij patiënten onnodig aan op intieme plekken en voerde behandelingen uit die niet noodzakelijk waren of niet pasten bij de klachten. Het OM acht de verklaringen van de zes slachtoffers betrouwbaar. Zij verklaarden stuk voor stuk gedetailleerd en consistent.

De officier heeft bij het bepalen van de strafeis de houding van de verdachte tijdens het onderzoek in zijn nadeel meegewogen: “Hoewel verdachte stelt dat hem spijt dat cliënten zijn behandelingen ervaren hebben als ontucht, zit hier geen verdachte die ten volle erkent wat hij zijn zes slachtoffers heeft aangedaan. Hij erkent niet dat hij als fysiotherapeut ontucht heeft gepleegd en cliënten heeft misbruikt. Hij bagatelliseert hun verklaringen. Ziet zichzelf als slachtoffer, kent weinig empathie. Zo ontkent hij dat bepaalde handelingen waarover slachtoffers hebben verteld hebben plaatsgevonden en ontkent dat hij seksuele intenties had. Feitelijk zet hij hen daarmee weg als leugenaars, als fantasten, wat het voor de slachtoffers extra pijnlijk maakt.”

Het is algemeen bekend dat slachtoffers van dit soort feiten langdurig ernstige gevolgen kunnen ondervinden, met name psychisch maar in dit geval ook fysiek. En dat is bij deze slachtoffers helaas niet anders, zo blijkt onder andere uit de slachtofferverklaringen die tijdens de zitting zijn voorgedragen. De officier is ervan overtuigd dat verdachte schuldig en strafbaar is. Hij kwam dan ook tot de conclusie dat, alles afwegende en rekening houdend met verminderde toerekeningsvatbaarheid, een gevangenisstraf (met aftrek van voorarrest) passend is, in combinatie met behandeling van de verdachte en een beroepsverbod.