DOETINCHEM - Op zondagmiddag 29 januari 2006 vinden spelende kinderen een dode baby in het bevroren ijs van de ‘Kapperskolk’ in Doetinchem. De baby, een pasgeboren jongetje blijkt door fors geweld om het leven te zijn gebracht. De kinderen vertellen het verhaal van de vondst aan hun ouders die direct gaan kijken en de politie bellen.

Snel na de vondst van de baby wordt er een groot onderzoeksteam op de zaak gezet. Onder de naam TGO Jako probeert het team te achterhalen wie de ouders zijn van het pasgeboren jongetje en wie er verantwoordelijk is voor zijn dood. Ook wil het team duidelijkheid krijgen wie het naakte baby’tje achter heeft gelaten in het ijskoude water.

De Hoop

Vijver de Kapperskolk ligt aan de Torontostraat in de Doetinchemse wijk De Hoop. Tussen de rietstengels aan de rand van het bevroren water vinden de kinderen het pasgeboren jongetje. Het politieonderzoek dat direct is gestart richt zich in eerste instantie op de wijk de Hoop en de directe omgeving van de vijver de Kapperskolk

Er wordt een buurtonderzoek gedaan en het publiek wordt gevraagd informatie te delen. Dat levert aan het begin van het onderzoek enkele tientallen tips op. Deze informatie is door rechercheurs nagelopen maar hebben niet geleid tot een oplossing.

Onderzoek

Na de vondst van het jongetje wordt direct onderzoek ingesteld. In de buurt wordt een buurtonderzoek gedaan, via de media wordt gevraagd informatie te delen. Ook wordt contact gelegd met onder andere verloskundigen en anderen die mogelijk meer informatie konden geven. In een opgestarte condoleance wordt gekeken naar aanknopingspunten. Ook tijdens de begrafenis op 9 februari 2006 wordt gekeken wie hiervoor belangstelling toonden. Alle inspanningen hebben niet geleid naar een verdachte. Ook de identiteit van de ouders van Sem is nooit bekend geworden.

Sem Vijverberg

Het dood gevonden jongetje krijgt een naam. Sem Vijverberg. Een van de kinderen die de jongen heeft gevonden, vond Sem een leuke naam. De achternaam Vijverberg is een verwijzing naar het stadion van de Doetinchemse voetbalclub de Graafschap.

Sem wordt op 9 februari 2006 begraven in Doetinchem. In bijzijn van de burgemeester, de politie, de betrokken families die Sem in het water hebben gevonden en buurtbewoners, wordt het jongetje naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Doodsoorzaak

Uit de sectie die is uitgevoerd op het lichaampje van Sem Vijverberg blijkt dat het jongetje heeft geleefd en door fors geweld om het leven is gebracht. Het vermoeden bestaat dat de baby nog niet dood was op het moment dat hij in de vijver is achtergelaten.

Vermoedelijk is het jongetje rond 22 januari 2006 achtergelaten in het ijskoude water. Weerkundigen hebben aan de hand van temperatuur- en ijstabellen deze conclusie getrokken.

Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht besteedt twee keer aandacht aan de zaak. Voor de uitzending in mei 2006 is besloten een foto te tonen van de baby. Een moeilijk besluit. In een poging de ouders of getuigen informatie te laten delen wordt ervoor gekozen de foto van Sem te tonen. Voor de uitzending hebben rechercheurs kleertjes gekocht.

De hoop was dat de moeder, of de vader, zich na het zien van de foto zou melden. De uitzending leverde een aantal reacties op. Naast Opsporing Verzocht hebben ook regionale media meermaals aandacht aan de zaak besteed.

DNA Verwantschapsonderzoek

Het onderzoek naar de dood van de baby levert geen informatie op dat leidt naar een van de ouders van het jongetje. Van tientallen vrouwen is vrijwillig DNA afgenomen. Zij kwamen in het onderzoek naar voren en hen is gevraagd DNA af te staan.

Het DNA-onderzoek heeft niet geleid tot de identiteit van de moeder van Sem. Ook heeft het NFI in 2013 en 2017 via alle opgeslagen DNA-profielen in de DNA-databank geprobeerd een familielid van Sem te achterhalen. Beide keren is dat niet gelukt.

Cold case

Ondanks alle inspanningen van de politie kon de identiteit van de moeder en vader van Sem niet worden vastgesteld. Daarop is het onderzoek gesloten. In 2015 wordt de zaak een cold case. Een nieuw onderzoeksteam houdt zich nu bezig met de zaak.

Het dossier wordt gedigitaliseerd en er wordt opnieuw gekeken of er aanknopingspunten zijn om de zaak opnieuw te onderzoeken. Ook wordt de dood van Sem Vijverberg geplaatst op de coldcasekalender van 2019.

Signalement

Er is weinig bekend over de baby. Wel is vast komen te staan dat het gaat om een voldragen zwangerschap. Verder gaat het om een

  • Jongetje
  • 53 centimeter
  • Gewicht van 6 pond
  • Blanke huid
  • Donkerblond haar

Vast is komen te staan dat de baby heeft geleefd en dat hij door uitoefenen van grof geweld om het leven is gebracht.

Media-aandacht

De afgelopen jaren hebben de media veel aandacht besteed aan de zaak. Veel kranten en omroepen hebben op verschillende momenten aandacht gehad voor het onderzoek. In verschillende regionale en landelijke opsporingsprogramma’s is aandacht gevraagd. Ook zijn er reconstructies gemaakt.

Helaas heeft al die aandacht niet geleid naar informatie over de moeder en/of de vader van Sem Vijverberg of wie er verantwoordelijk is geweest voor zijn dood.

Mediaoffensief 2021

De zoektocht naar antwoorden gaat 15 jaar na de vondst van Sem verder. Met een groot mediaoffensief wordt een uiterste poging gedaan antwoorden te vinden op belangrijke vragen. In en om Doetinchem wordt aandacht gevraagd voor de zaak. In Opsporing Verzocht komt een uitgebreide reportage.

Ook voetbalclub de Graafschap spant zich in om meer aandacht voor deze zaak te krijgen in de hoop dat er antwoorden komen. Naast aandacht in de media wordt ook de bevolking van Doetinchem gevraagd actief mee te denken.

Nooit te laat om te praten

De politie heeft nog altijd vragen rond de dode baby in Doetinchem. Wie is de moeder of de vader, wie is er betrokken geweest bij de dood van het jongetje en wie heeft het moederziel alleen achtergelaten in het water van de Kapperskolk in Doetinchem? Vragen waar hopelijk een antwoord op komt. Want het is nooit te laat om te praten.

Beloning

De hoofdofficier van justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van degene die Sem om het leven heeft gebracht.