DOETINCHEM - De rechtbank veroordeelt een 58-jarige man uit Culemborg voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop in Doetinchem. De rechtbank legt een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar op.

Op 29 september 2020 vond in de gemeente Doetinchem op de kruising tussen de Heezenpoort (een voetgangersgebied) en de Nieuwstad een dodelijk verkeersongeval plaats. Bij het ongeval waren de bestuurder van een vrachtwagen en een voetganger betrokken. De 58-jarige man trok uit stilstand op terwijl de voetganger voor zijn vrachtwagen langs liep. De voetganger kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed aan de verwondingen die zij opliep door het ongeval.

Voetganger niet opgemerkt

De man stond bij de kruising 44 seconden stil om de verkeerssituatie te overzien. De man verklaarde op zitting dat hij de voetganger niet had gezien. Van de man – een beroepschauffeur – mag worden verwacht dat hij voordat hij optrekt weet wat er rond zijn vrachtwagen afspeelt. Dat de man de naderende voetganger met rollator niet zag kan 2 dingen betekenen: de man keek niet naar links of hij registreerde de voetganger niet toen hij naar links keek. Omdat de man lang stil stond op de kruising is er geen sprake van een moment van onoplettendheid. De rechtbank oordeelt dat de man aanmerkelijk onoplettend reed, en is daarom schuldig in de zin van de Wegenverkeerswet.​

Schuldbewust
De man is ondanks zijn lange carrière als beroepschauffeur niet eerder met politie en justitie in aanraking geweest. Dat de man duidelijk laat weten zich schuldig te voelen, weegt in het voordeel van de man mee. Het ongeval had ook op hem grote impact. De man werkt nog altijd als beroepschauffeur, daarom kiest de rechtbank niet voor een onvoorwaardelijke rijontzegging. Daarnaast keek de rechtbank naar straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Dit leidt er toe dat de rechtbank kiest voor een lagere straf dan door de officier van justitie is geëist.