DOETINCHEM - De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man uit gemeente Oost Gelre voor bezit van en handel in hard- en softdrugs. De rechtbank legt de man een gevangenisstraf op van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

Op 31 mei 2022 is de woning van de man doorzocht en vond de politie verschillende hoeveelheden cocaïne, MDMA, hennep en hasjiesj. Ook vonden zij in de woning weegschalen, verpakkingsmaterialen, contant geld en een geldtelmachine. Op de bankrekeningen van de man was te zien dat er vrijwel dagelijks meerdere transacties waren met – voor de politie - bekende drugsgebruikers.


Drugs voor eigen gebruik

De man gaf toe dat hij de drugs in zijn bezit had, maar hij zei dat dit enkel voor eigen gebruik was. Ook kwamen er volgens hem af en toe jongeren bij hem over de vloer die hennep meekregen, al dan niet tegen betaling van de inkoopprijs. Soms namen ze flessen cola mee of betaalden ze een bijdrage voor een barbecue.

Bezit en handelen in drugs

De rechtbank vindt de verklaring van de man niet aannemelijk gezien de voorwerpen die de politie in zijn woning aantroffen. Deze voorwerpen duiden voor de rechtbank op het handelen in hard- en softdrugs. De rechtbank oordeelt daarnaast dat gezien de hoeveelheid transacties het niet aannemelijk is dat deze waren voor het incidenteel meenemen van een fles cola, sigaretten of een bijdrage voor een barbecue. De rechtbank veroordeelt de man daarom voor het bezit én handelen in hard- en softdrugs.

Strafbepaling

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij een faciliterende rol speelde in het drugsgebruik van vaak kwetsbare jongeren. De rechtbank legt een lagere straf op dan de officier van justitie eiste omdat zij aansluit bij straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 2 jaar. Hieraan verbindt de rechtbank een bijzondere voorwaarde, namelijk een meldplicht bij de reclassering.