KEIJENBORG - Tegen drie verdachten van grootschalige zorgfraude, een stel van 65 en 60 jaar en een vrouw van 32, eiste het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank in Zutphen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Het OM eiste tevens boetes tegen de Stichting Woongroep Keijenborg (SWK) waarvoor de drie verdachten werkten en de B.V. Tootas, die door de 65-jarige werd gebruikt om geld wit te wassen. Tegen de Stichting en de B.V. werden boetes van 50.000 geëist. “De feiten in het proces-verbaal geven een ontluisterend beeld van wat zich op de Keijenborg heeft afgespeeld”, sprak de officier van justitie in de rechtszaal. “Jarenlang is ongegeneerd misbruik gemaakt van zeer kwetsbare mensen die van hen afhankelijk waren.”


Het OM startte in 2018 een strafrechtelijk onderzoek na zorgelijke signalen over begeleid wonen bij de Stichting Woongroep Keijenborg. Zo zouden cliënten nauwelijks begeleiding krijgen en geen zeggenschap hebben over hun eigen geld.

De 65-jarige verdachte uit de gemeente Bronckhorst was één van de twee oprichters van SWK. Hij beschikte over alle bankrekeningen met inlogcodes, bankpassen met pincodes én over de digitale handtekeningen van zowel de zorgverleners als de budgethouders. De gebruikte digitale handtekening waren allemaal door verdachte zelf gemaakt. “Hij declareerde facturen die hij namens anderen ondertekende en voorzag zichzelf via de B.V. Tootas maandelijks van een riant salaris. Van levering van zorg was nauwelijks sprake”, betoogde de officier. “Sterker nog, externe dagbesteding, klinische opnames of ambulante zorg voor cliënten werden ontraden om te voorkomen dat een deel van het budget ergens anders terecht zou komen. Het ging verdachten volstrekt niet om het welzijn van de cliënten. Het ging enkel en alleen om de poen.” Tegen hem eiste het OM 30 maanden cel.

De 60-jarige mede-oprichtster van SWK en de 32-jarige voorzitter van de woongroep (ze zijn moeder en dochter) hoorden allebei een gevangenisstraf van 24 maanden tegen zich eisen. Ze onderhielden het contact met de cliënten en de zorgbureaus. Zij schermden feitelijk de 65-jarige af van de buitenwereld zodat zijn centrale rol werd verdoezeld. Zij wisten dat het geld van misdrijf afkomstig was en hebben daarvan gebruik gemaakt. Zo konden zij beschikken over verschillende gehuurde panden, waaronder ook het vakantiehuis in Spanje.

De drie verdachten hoorden ook een beroepsverbod van 5 jaar tegen zich geëist: “Ze hebben zich gezamenlijk op uiterst geraffineerde wijze en op grote schaal schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Ze slaagden erin om voor de inspectie of de familie de schone schijn op te houden. Ondertussen was sprake van schrijnende, soms mensonterende situaties” aldus de officier van justitie die dit met voorbeelden uit getuigenverklaringen onderbouwde: “Eén van de meest schrijnende situaties is die van een cliënt die de laatste jaren van zijn leven niet eens meer een eigen kamer kreeg. Hij lag overdag op een matras in de woonkamer en ’s nachts in een kantoor van het personeel. De benodigde sondevoeding werd hem bij tijd en wijle met geweld toegediend, zijn incontinentieluier was steeds te vol en hij werd verschoond waar iedereen bij was. Ook was er een echtpaar dat vol vertrouwen hun financiële administratie in handen van verdachten had gesteld. Zonder toestemming werd ruim 40.000 euro gepind, zogenaamd voor voeding. In totaal werd in 2017 ruim 740.000 euro ten onrechte ontvangen door de SWK. Verder zagen meerdere getuigen op een dag hoe de 65-jarige verdachte een nieuwe laptop van een van de cliënten op de grond gooide en kapottrapte. Afgaande op de verschillende verklaringen van bewoners, ZZP-ers en getuigen was er binnen SWK sprake van een waar schrikbewind waarbij de 65-jarige verdachte als een ware tiran tekeerging tegen de cliënten.”

De officier van justitie is duidelijk: “Hier kan niet worden volstaan met een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Deze verdachten moeten onvoorwaardelijk de cel in en mogen lange tijd niet aan het werk in de zorg.”