WEHL - De rechtbank veroordeelt een 20-jarige hulpverlener voor het seksueel misbruiken van een ernstig verstandelijk gehandicapte patiënt tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Ook mag hij 5 jaar niet als hulp- of zorgverlener in de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg werken.


De man werkte als begeleider in de gehandicaptenzorg bij een zorginstelling in Wehl. Daar misbruikte hij tussen maart 2022 en augustus 2022 een ernstig verstandelijk gehandicapte patiënt. Het slachtoffer was door zijn beperking niet in staat zijn wil te bepalen of verbaal weerstand te bieden tegen de handelingen van de hulpverlener. De man wist dat het slachtoffer zich niet kon verweren tegen deze handelingen of zijn verwerpelijke gedrag naar buiten kon brengen. Er is geen sprake geweest van seksueel binnendringen.

Impact op slachtoffer en zijn ouders

De rechtbank oordeelt dat de man zeer berekend te werk is gegaan. Hij gebruikte een weerloze jongen om zijn eigen seksuele identiteit te ontdekken. Hij maakte hiermee beroepsmatig een inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Zijn handelen had niet alleen impact op het slachtoffer, maar ook op de ouders van de jongen. Zijn ouders zagen het gedrag en de gezondheid van hun zoon verontrustend veranderen en maakten zich zorgen om hem. Dit zorgde voor veel leed en hevige emoties en tastte hun vertrouwen aan. Dit alles neemt de rechtbank de hulpverlener zeer kwalijk.

Problematiek

Volgens de deskundigen kampt de man al langere tijd met psychische en vermoedelijk identiteitsproblematiek. Dit gaat gepaard met depressieve en suïcidale gedachten. De man ging zelf met deze klachten naar zijn huisarts. Vervolgens lichtte de man op initiatief van de huisarts de zorginstelling in, die hem vervolgens ontsloeg. Sindsdien werkt de man niet meer. Door het ontbreken van een delictsanalyse en een beperkt meewerkende proceshouding tijdens het onderzoek, kan de reclassering lastig inschatten of er kans is op herhaling. De reclassering vindt het van belang dat de man zich laat behandelen voor zijn gedrag.

Bijzondere voorwaarden

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de leeftijd en psychische problematiek van de man, maar de omstandigheden bieden geen ruimte dan een gevangenisstraf van langere duur. Daarbij betrekt de rechtbank dat de reclassering geen zwaarwegende gevolgen ziet van een detentie. Voor het voorwaardelijk strafdeel geldt een proeftijd van 5 jaar en hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Het gaat hierbij om een behandeltraject om de kans op herhaling te beperken. Verder geldt een contactverbod met het slachtoffer en een locatieverbod om het terrein van de zorginstelling te komen. Deze bijzondere voorwaarden gaan direct in. Verder legt de rechtbank een beroepsverbod op van 5 jaar.

Schadevergoeding

Tot slot moet de rechtbank een schadevergoeding van 3 duizend euro betalen aan de vader in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van het slachtoffer.