DOETICHEM - De rechtbank veroordeelt een 34-jarige uit Aalten tot een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. De man maakte stiekem foto’s en/of video-opnames van mensen in kleedruimtes.

De man maakte in juni 2021 stiekem foto’s en/of video-opnames van een gezin dat zich stond om te kleden in de kleedruimte van het zwembad van een attractiepark. De vrouw was deels naakt, haar dochter was volledig naakt. Verder maakte de man in de coronatijd ook stiekem foto’s van een vrouw die tegen betaling gebruik maakte van de zonnebank op de zolder van zijn woning .

Vrijspraak bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie (OM) verdacht de man van het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen in de periode van 1 november 2020 tot en met 18 juni 2021. Op basis van het dossier kan de rechtbank de man niet veroordelen voor het bezit van kinderporno in de tenlastegelegde periode.

De rechtbank heeft geen enkele twijfel dat het gaat om kinderpornografische afbeeldingen. Maar voor een bewezenverklaring moet vaststaan dat de man de afbeeldingen in zijn bezit had in de periode die het OM ten laste heeft gelegd, dus in de periode van 1 november 2020 tot en met 18 juni 2021.

Van een deel van de afbeeldingen stelt de rechtbank vast dat de man die vóór de ten laste gelegde periode in bezit had. Op enig moment zijn deze afbeeldingen verwijderd.

Uit het dossier blijkt niet wanneer deze afbeeldingen weer verwijderd zijn.

Van de overige afbeeldingen kan de rechtbank niet vaststellen wanneer de man deze in zijn bezit had. Daarom spreekt ze de man vrij van het verkrijgen en in bezit hebben van kinderporno. Wel beslist de rechtbank dat de man zijn telefoon en laptop - waarop de kinderporno was aangetroffen - niet terugkrijgt.

Bijzondere voorwaarden

Om te voorkomen dat de man opnieuw de fout in gaat, legt de rechtbank ook een voorwaardelijke celstraf van 1 maand op. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar en hieraan verbindt de rechtbank bijzondere voorwaarden waaronder de voorwaarde dat de man zich moet melden bij de reclassering. Ook moet hij meewerken aan een ambulante behandeling.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man het gezin een bedrag van 250 euro en de vrouw een bedrag van 500 euro aan smartengeld betalen.