DOETINCHEM - De rechtbank veroordeelt een 21-jarige man uit Doetinchem voor het verkrachten van een 13 jarig-meisje. De man krijgt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden.


Het slachtoffer liep de bewuste avond boos, overstuur en zeer emotioneel - vanwege haar thuissituatie bij haar opvanggezin - weg. Dit zag de man ook omdat hij haar, een jong meisje, in de nacht alleen op straat zag lopen en zag dat ze liftbewegingen maakte. Hij nam haar mee in de auto en is met haar - in plaats van haar naar de plek te brengen waar ze heen wilde - naar een afgelegen parkeerplaats gereden. Daar dwong hij haar seks met hem te hebben.

Afschuw en verontwaardiging

De man heeft zich schuldig gemaakt aan verkrachting van een 13-jarig meisje. Het is een ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit en leidt in veel gevallen tot blijvende psychische schade. Daarbij roept dit in de samenleving afschuw en verontwaardiging op. Het plegen van dergelijke misdrijven draagt bovendien bij aan gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij.

Kwetsbaar

De man maakte op grove wijze misbruik van de situatie waarin het slachtoffer die nacht verkeerde. Zij liep boos, overstuur en zeer emotioneel vanwege haar thuissituatie bij haar opvanggezin weg. Dit was de man ook kenbaar omdat hij haar in de nacht alleen op straat zag lopen en zag dat ze liftbewegingen maakte. Bovendien besprak zij in de auto uitgebreid haar problemen van die avond met hem. De man was dus bekend met de gesteldheid waarin het slachtoffer zich bevond; een ogenschijnlijk kwetsbaar meisje in handen van en overgeleverd aan de man toen ze die nacht bij hem in de auto stapte.

Ernstige gevolgen

Voor het slachtoffer had de verkrachting ernstige gevolgen. Uit de tijdens de zitting voorgelezen slachtofferverklaring blijkt ook dat zij door hem haar zelfvertrouwen is verloren, dat ze zich onzeker voelt en dat ze haar vertrouwen in andere mensen kwijt is. Ook heeft ze hier nog elke dag verdriet van en is ze boos. Boos om het feit dat ze oprecht dacht dat de man haar die avond wilde helpen, maar in plaats daarvan haar heeft misbruikt. De rechtbank rekent het bewezenverklaarde de man zwaar aan.

Hogere straf dan eis

De oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) noemen als oriëntatiepunt voor verkrachting een gevangenisstraf van 24 maanden. De rechtbank weegt als strafverzwarende omstandigheden mee de jonge leeftijd en de bijzondere kwetsbaarheid van het slachtoffer, het overwicht dat de man op haar had en het feit dat zij op deze wijze haar eerste seksuele ervaring heeft moeten ondergaan. Daarom is de rechtbank van oordeel dat het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden dan ook passend en geboden is. Dit is een hogere straf dan door de officier van justitie is geëist doordat de rechtbank van mening is dat de straf die de officier van justitie heeft geëist, onvoldoende recht doet aan de ernst van het feit. Voor het opleggen van een voorwaardelijk deel met bijzondere voorwaarden, zoals door de officier van justitie geëist, ziet de rechtbank geen aanleiding omdat niet gebleken is dat er een relatie bestaat tussen verdachtes middelengebruik en de verkrachting.

​Schadevergoeding

Door het misbruik is een diepe inbreuk op de persoonlijke integriteit van het slachtoffer gemaakt. Dit is aan de man toe te rekenen. Daarom moet de man aan het slachtoffer een bedrag van 5 duizend euro aan smartengeld betalen.