HENGELO (gld) - De rechtbank veroordeelt een 44-jarige man uit Hengelo (Gld) voor het veroorzaken van een gevaarlijke wegsituatie. Hierbij kwam een motorrijder om het leven. De rechtbank spreekt de man vrij van de zwaardere kwalificatie, namelijk het veroorzaken van een ongeval door schuld. De man moet een geldboete betalen van 1.000 euro.

Het verkeersongeluk vond plaats op 11 september 2022 in Hengelo (Gld). De man wilde met zijn personenbusje op een doorgaande weg linksaf slaan om een inrit in te rijden en zag daarbij een motorrijder over het hoofd die hem tegemoet reed. De motorrijder en het personenbusje kwamen hierdoor in botsing, waardoor de motorrijder kwam te overlijden.

Verkeersovertreding

Volgens de rechtbank maakte de man zich schuldig aan een verkeersovertreding en veroorzaakte daardoor gevaar op de weg. De rechtbank komt tot deze beoordeling omdat niet blijkt uit het dossier dat de man was afgeleid of andere gedragsregels overtrad die gelden voor verkeersdeelnemers in de zin van aanmerkelijke schuld hebben aan een ongeluk. De man zag in een moment van onoplettendheid een motorrijder over het hoofd en verleende hem daarom geen voorrang. Hoewel de gevolgen van het ongeluk onmiskenbaar groot zijn gaat het om een verkeersfout. Dit is juridisch gezien een overtreding en niet een misdrijf.

Schuldbewust

Verder weegt de rechtbank mee dat de man zich direct na het ongeval over de motorrijder bekommerde en hulp probeerde te verlenen. Daarna zocht hij – in samenspraak met de wijkagent – contact met de nabestaanden van de overleden motorijder. Dit waardeerden de nabestaanden zeer en het wederzijdse medeleven - zoals tijdens de rechtszitting duidelijk werd – vindt de rechtbank bewonderenswaardig. De man toont zich uitermate schuldbewust en het ongeluk had ook op hem en zijn gezin een grote impact.

Andere straf dan eis

De rechtbank komt tot een andere straf dan de officier van justitie eiste voor het verkeersmisdrijf. Allereerst komt ze tot een andere bewezenverklaring. Daarnaast weegt de rechtbank de houding van de man en hoe hij zich verhoudt tot de nabestaanden mee. De rechtbank ziet geen meerwaarde in het opleggen van een voorwaardelijke rijontzegging. De man is duidelijk doordrongen dat hij zich oplettend(er) moet gedragen in het verkeer.