DOETINCHEM - De rechtbank veroordeelt een 23-jarige man uit Doetinchem voor verkrachting. De rechtbank legt een gevangenisstraf van 20 maanden op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.


De ex-partner van de man deed bij de politie aangifte van verkrachting. De man kwam - op uitnodiging van de vrouw - in juli 2021 bij haar thuis om problemen met elkaar te bespreken en op een nette manier af te sluiten. Volgens de vrouw pleegde de man ongewenst seksuele handelingen bij haar. De man bevestigde dat hij bij de vrouw was, maar ontkende dat hij seksueel bij haar is binnengedrongen.


Verklaring vrouw consistent

De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van de vrouw betrouwbaar zijn. De verklaringen zijn gedetailleerd, consistent, authentiek en worden op bepaalde punten bevestigd door de verklaring van de man, de getuigenverklaringen van 2 anderen en het proces-verbaal over de geluiden die te horen zijn op de camerabeelden.


De rechtbank wees verschillende verzoeken van de advocaat van de man – om het slachtoffer te horen – af vanwege de gezondheid en het kwetsbare welzijn van de vrouw. De rechtbank oordeelt dat - ook al heeft de advocaat de vrouw geen vragen kunnen stellen - haar verklaring volgens jurisprudentie van de Hoge Raad wel voor het bewijs mag worden gebruikt.

Wettig en overtuigend bewijs

Volgens de rechtbank is er voldoende steunbewijs voor de verklaring van de vrouw en kan wettig en overtuigend bewezen worden dat de man de vrouw heeft verkracht. In het kader van een voorwaardelijke straf is eerder aan de man een contactverbod opgelegd, dat nog langere tijd van kracht is. De reclassering adviseert verder de straf zonder bijzondere voorwaarden op te leggen. De rechtbank gaat hierin mee.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man 2.000 euro schadevergoeding aan de vrouw betalen.