OOST NEDERLAND - Op 1 november heeft het bestuurscollege van Oost-Nederland unaniem het regionale ontwerp-meerjarenbeleidsplan van 2024-2027 voor de politie vastgesteld. Conform de Politiewet hebben de gemeenteraden de komende maanden de gelegenheid gehoord te worden over dit plan. Het stuk zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden vastgesteld.

Strategische ontwikkelthema’s


Het bestuurscollege bestaat uit de burgemeesters van de 76 gemeenten en de Hoofdofficier van Justitie. De strategische thema’s zijn gekozen mede op basis van de gemeentelijke, integrale veiligheidsplannen. Al langere tijd is een afname van traditionele criminaliteit en een toename van digitale onveiligheid zichtbaar. Omdat criminelen steeds vaker digitaal actief zijn, wordt het gezamenlijk investeren in digitale veiligheid urgenter.

Tegelijk is er toenemende zorg over de aard en omvang van de minder zichtbare, ondermijnende criminaliteit en de effecten daarvan op onze leefomgeving. De aanpak van ondermijning staat prominent op de agenda van alle veiligheidspartners. Het sluit aan bij de al ingezette koers om hier stevig op te investeren. Het vertrouwen in de politie is onlosmakelijk verbonden met de legitimiteit van de politie. In een samenleving met uiteenlopende meningen en toenemende maatschappelijke onrust is het cruciaal dat de politie goed in verbinding staat met de samenleving. Zodat zij legitiem en effectief blijft in haar optreden.

Versterking van de politie

De politie Oost-Nederland wordt versterkt met extra mensen: in totaal 160 fte. In goede harmonie hebben de gezagsdragers besloten dat de eenheid deze uitbreiding gebruikt voor extra agenten in de basisteams, maar ook bij de meldkamer. Daar wordt flink uitgebreid om burgers en bedrijven in nood te helpen. De politie in Oost-Nederland is toegankelijk en nabij: zowel fysiek als digitaal. Het zijn geen gescheiden werelden meer en dit stelt het politiewerk in de basisteams voor nieuwe uitdagingen. Online bedreigingen, helpdeskfraude, digitale oproepen tot rellen, jeugdgroepen die elkaar via sociale media ophitsen om geweld te plegen, sextortion en doxing zijn voorbeelden van de nieuwe werkelijkheid. Een deel van de extra capaciteit wordt ingezet om een nieuw platform Web & Wijk te creëren die de basisteams daarbij gaat ondersteunen.

De komende periode werkt de eenheid Oost-Nederland met zo’n zevenduizend medewerkers aan de strategische thema’s. En daarmee aan een veiliger leefomgeving in de fysieke en de digitale wereld. Dat doet zij onder lokaal gezag – de burgemeesters en het Openbaar Ministerie – en met een scala aan partners. Samen wordt geïnvesteerd in een effectieve aanpak van onveiligheid in de samenleving. Door de juiste keuzes te maken, dragen we bij aan een sterk veiligheidsgevoel. En aan het vertrouwen van burgers in instanties die verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid. Op straat én online.

Regioburgemeester Hubert Bruls stelt: “Ik ben trots en tevreden dat in de grootste politieregio van Nederland 76 burgemeesters en de hoofdofficier van justitie erin geslaagd zijn op een lijn te komen voor de komende vier jaar. We blijven daarnaast ook strijden voor uitbreiding van de politiesterkte in Overijssel en Gelderland.”