ZEVENAAR - De militaire kamer veroordeelt een 57-jarige militair uit Zevenaar voor niet-naleving van een dienstvoorschrift. Hij krijgt een militaire detentie van 2 weken, geheel voorwaardelijk.


De man had een cryptomiddel, dat gebruikt wordt om berichten te ver- en ontcijferen, en de bijbehorende wachtwoorden niet op de voorgeschreven wijze verpakt en op enig moment uit het oog verloren tijdens een binnenlandse vlucht in Mali. De goederentas waar de spullen in zaten is nog voor het opstijgen uit het vliegtuig gehaald en heeft enige tijd onbeheerd in een openbare ruimte van de luchthaven gestaan.

Dienstvoorschriften

De militaire kamer verwijt de man dat hij de voor het vervoer van dergelijke middelen geldende dienstvoorschriften niet heeft nageleefd. Zo heeft hij onder andere de goederen niet met de daarvoor bestemde fraudetape verpakt en de wachtwoorden op hetzelfde transport vervoerd. Hierdoor is het cryptomiddel vatbaar geweest voor compromittatie en/of reverse engineering door derden.

Strafbepaling

Bij de strafoplegging houdt de militaire kamer rekening met de ernst van het feit en de enorme gevolgen die het had kunnen hebben. De man had gezien zijn functie en genoten opleidingen beter moeten weten. Wel is de redelijke termijn overschreden en hangt deze zaak al 3 jaar boven zijn hoofd. De opgelegde straf is hoger dan de eis van officier van justitie, omdat deze meer recht doet aan de verwijtbaarheid en ernst van het misdrijf.