AALTEN - Het Openbaar Ministerie verdenkt een 28-jarige man en een 35-jarige vrouw, beiden uit Aalten, van het langdurig en structureel verwaarlozen van verschillende soorten huisdieren en vee. Uit onderzoek en controles blijkt, dat deze verwaarlozing bijna een jaar lang duurde. Tegen beide verdachten is 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist met een proeftijd van 4 jaar met als bijzondere voorwaarde dat het tweetal de eerste 3 jaar geen dieren mag houden. Ook eist het OM een werkstraf van 240 uur en dat de verdachten moeten meewerken aan toezicht door de Landelijke Inspectiedienst Dieren (LID) op hun terrein.

De man en de vrouw hielden een grote hoeveelheid kleine en grote dieren in de woning, op het erf en in stallen. Zoals honden, katten, cavia’s, eenden, vogels, konijnen, geiten, pony’s, paarden en een kalf. Onderzoek toont aan dat deze dieren bijna een jaar lang, van 13 januari 2020 tot en met 30 november 2020, onthouden zijn van medische zorg, voldoende voeding, drinken en verwaarloosd werden.

Dieren gehouden in zeer slechte omstandigheden
Alle dieren leefden in zeer slechte en onhygiënische omstandigheden. Zo lag er overal ontlasting – zowel in de woning als op het erf en de stallen - en was er weinig tot geen voeding en drinkwater beschikbaar. De pony’s en paarden stonden in slecht geventileerde stallen met weinig of geen licht. Het vee droeg allerlei ziektes bij zich zoals ontstekingen en bacteriële infecties. De politie constateerde tijdens verschillende controles dat er kadavers van pony’s en geiten op het terrein lagen, die niet afgedekt waren of er al veel langer lagen dan toegestaan en niet gemeld waren.

Geen verbetering na diverse controles
De politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming hielden in 2020 meerdere malen controles om te kijken of de situatie verbeterde. Ook wezen zij de verdachten meerdere malen op hun plichten maar dit leidde niet tot verbeteringen. Ook de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming was betrokken. Tijdens controles zijn er meerdere malen dieren in beslag genomen.

De rechten van een dier
“Dieren hebben rechten. Op een droge ligplaats, voldoende en schoon drinken, voldoende en goed voer en medische verzorging. Dieren kunnen er, anders dan mensen, niet zelf voor zorgen dat hun rechten worden geëerbiedigd. Dat is een verplichting die op hun eigenaren rust. Dat is hier structureel en langdurig niet gebeurd. Dat is een zeer kwalijke en ernstige zaak waar het OM zwaar aan tilt,” aldus de officier van justitie.

Strafeis van het Openbaar Ministerie
De dieren verkeerden in slechte staat. Sommige dieren waren er zelfs zo ernstig aan toe, dat zij, door gebrek aan medische zorg, overleden zijn aan verwaarlozing en de slechte hygiënische omstandigheden. Ook heeft de dierenarts die ter plekke kwam kijken tijdens een controle, 2 pony’s moeten euthanaseren vanwege hun zeer slechte conditie.

Dit zijn voor het OM zaken die ervoor zorgen dat er een forse eis wordt neergelegd met onder andere de bijzondere voorwaarde inhoudende een verbod tot het houden van alle diersoorten. Het OM eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 4 jaar. Met als voorwaarde dat de verdachten zich niet schuldig maken aan een strafbaar feit en een houdverbod van alle dieren voor de duur van 3 jaar. Een werkstraf van 240 uur (onvoorwaardelijk). Het tweetal moet een geldboete betalen van 400 euro voor het niet tijdig laten verwijderen van de kadavers op het terrein. De verdachten zijn het eigendomsrecht, over de dieren die in beslag zijn genomen, kwijt.

De 35-jarige vrouw is in het verleden al meerdere malen met politie en justitie in aanraking gekomen voor dezelfde gepleegde delicten in Voorhout, Hoofddorp en Aalten.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.