OOST-NEDERLAND - Ook in Oost-Nederland is er de eerste helft van 2020 een toename van het aantal ontdekte drugslabs te zien geweest. Tot nu toe werden 14 locaties opgespoord. In heel 2019 waren dat er nog 20. De verwachting is dat het totale aantal voor 2020 hoger uitkomt dan het jaar ervoor. Volgens Guus Philips, portefeuillehouder Ondermijning, is de stijging voor een deels te verklaren doordat de politie steeds beter zicht krijgt op criminele netwerken. Ook blijven meldingen van verdachte situaties een belangrijke bron voor de politie.

In kaart brengen criminele netwerken lukt steeds beter
De forse stijging is mede te danken aan het landelijke rechercheonderzoek 26Lemont. Hierbij kon de politie maandenlang live meekijken met criminelen die gebruikmaakten van chatdienst Encrochat. Volgens Philips een mooi voorbeeld van hoe de politie inzet op het in kaart brengen van criminele netwerken. “We hebben de afgelopen jaren fors ingezet op het inzichtelijk maken van criminele netwerken en dat blijven we ook doen. Onder andere Encrochat heeft ons daarbij geholpen. We zien dat de netwerken geen op zichzelf staande clubjes criminelen zijn, maar allerlei uitgebreide netwerken met voor een deel dezelfde spelers. Meer inzicht in de netwerken en sleutelspelers levert meer mogelijkheden voor de opsporing op. Zo creëren we kansen om in een keer een of meerdere netwerken een klap uit te delen.”

Rust en ruimte maken het platteland aantrekkelijk
In de totale drugsketen in Nederland spelen productieactiviteiten zich vooral af in de plattelandsprovincies. Ruimte speelt daarbij een grote rol. Philips: “Het platte land wordt geroemd om de rust en ruimte. Diezelfde rust en ruimte maken het juist aantrekkelijk voor drugscriminelen om onder de radar te blijven om zo te kunnen produceren en om hun afval te dumpen.” Niet voor niets ontstaan er steeds meer initiatieven om burgers en ondernemers op het platteland te informeren, bewust te maken en te mobiliseren. Zo hebben we onlangs een uitgebreide brochure voor de vastgoedsector gemaakt met allerlei tips en tricks. Zo worden ook zij weerbaarder tegen zware drugscriminaliteit.”

Blijf verdachte situaties melden!
Volgens Guus Philips zijn de oren en ogen en de onderbuik mensen op het platteland onmisbaar bij de aanpak van zware drugscriminaliteit. “Mijn appèl aan mensen is dan ook om verdachte situaties te blijven melden! Dat heeft écht zin. Door alerte bewoners kwamen we begin dit jaar bijvoorbeeld ook een groot drugslab in Winterswijk op het spoor. We moeten daar een vuist tegen blijven maken om Oost-Nederland onveiliger te maken voor drugscriminelen en daarmee veiliger voor onze inwoners.”