DREMPT - Nadat ze op 8 mei 2020 betrapt werden bij hun in werking zijnd drugslab in het Gelderse Drempt, volgde vandaag de strafeis. Het Landelijk Parket eiste in de rechtbank Oost-Brabant eenmaal 66 maanden (ca. 5,5 jaar) en tweemaal 72 maanden (6 jaar) gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest tegen drie verdachten van het produceren en aanwezig hebben van methamfetamine.

De minst zware strafeis betreft de jongste verdachte, een man van thans 20 jaar uit Colombia. Gelet op zijn proceshouding werd tegen hem een lagere eis geformuleerd. De andere twee verdachten zijn mannen van 30 jaar uit Mexico en 37 jaar uit de Verenigde Staten.

Onderzoek
Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen uit een lopend opsporingsonderzoek in Nederland, bleek op vrijdag 8 mei 2020 dat er synthetische drugs werd geproduceerd in een stal in Drempt, in de Gelderse gemeente Bronckhorst in de Achterhoek.

Op basis van deze informatie is de politie er dezelfde middag nog binnengetreden en heeft er drie verdachten aangetroffen en aangehouden. De Colombiaan en Mexicaan lagen op dat moment te slapen in een als slaapcabine voor drie personen ingerichte bouwkeet. De Amerikaan kwam net de stal uitgelopen.

In die stal werd een, in werking zijnd, drugslab aangetroffen. Het omvangrijk in werking zijnde drugslaboratorium was geschikt voor het op grote schaal produceren van methamfetamine. In de stal werd verder nog aangetroffen: een grote hoeveelheid methamfetamine, grondstoffen, chemicaliën, hardware en volgelaatsmaskers voor de productie van methamfetamine evenals een middel om de methamfetamine te versnijden.

Geen dwang of uitbuiting
De officier van justitie wijst het argument dat de verdediging aandroeg dat verdachten gedwongen en uitgebuit waren, naar het rijk der fabelen. De officier: “Dit te minder daar het maken van methamfetamine specifieke kennis en vaardigheden van ‘laboranten’ vergt en de verdachten - kennelijk vanwege bij hun aanwezige knowhow - voor dit laborantenwerk speciaal de Atlantische Oceaan zijn overgevlogen en naar de Achterhoek zijn getogen. De verdachten konden bovendien op elk gewenst moment de situatie verlaten en waren in het bezit van hun identiteitspapieren en telefoons.”

Een ander argument dat dit onderstreept is dat ter plaatse een crypto telefoon is aangetroffen, waarmee het mogelijk is versleuteld te communiceren met andere gebruikers. Die is niet in gebruik bij slachtoffers van dwang en uitbuiting, meent het OM. Het OM gaat er wel van uit dat een of meer anderen dan de drie die terechtstaan de opdrachtgever is/zijn.

Schade
Methamfetamine (of crystal meth, zoals het ook wel wordt genoemd) is een van de meest gevaarlijke drugs die momenteel op de markt worden gebracht. De drug werkt bijzonder verslavend en heeft op de gebruikers ervan een bijna verwoestende uitwerking. Daarbij komt dat die gebruikers hun verslaving vaak door diefstal of ander crimineel handelen trachten te bekostigen, waardoor aan de samenleving ernstige schade wordt berokkend.

Daarnaast schuilt in de productie van harddrugs direct gevaar voor schade aan het milieu, veroorzaakt door illegale dumping van vrijkomende chemische afvalstoffen.

Bovendien kan ontploffingsgevaar optreden bij het (ondeskundig) opslaan en bewerken van diverse chemicaliën in een illegaal drugslaboratorium, terwijl ook het vervoer van benodigde hulpmiddelen en chemicaliën levensgevaarlijk kan zijn.

Daar komt bij dat de handel en productie van synthetische drugs in handen is van zware georganiseerde criminaliteit. Dit is omdat er veel geld is mee gemoeid.

Geen van de verdachten heeft zich volgens het OM iets aangetrokken van al deze gevolgen en maatschappelijke belangen. De verdachten hebben bij het plegen van de feiten gehandeld uit puur winstbejag. Het OM heeft dat meegewogen in de strafeisen.

De officier van justitie sprak zich ook uit over de vermeende rol die verdachten hebben gehad: “Het OM is ervan overtuigd dat de verdachten niet de grote ‘bazen’ zijn achter dit grote lab. Tegelijkertijd geldt dat de verdachten niet moeten worden gezien als alleen maar ondergeschikten. Immers, het productieproces van methamfetamine is niet een kwestie van grondstoffen en chemicaliën bij elkaar voegen, roeren, opwarmen en klaar. Het is een gevaarlijk chemisch proces, dat specifieke kennis en vaardigheden van “laboranten” vergt.”

Naar mening van het OM hebben de verdachten bewust hun onmisbare medewerking verleend aan het productieproces. Zij hebben ter plaatse een gevaar zettende situatie in het leven geroepen en daarmee indirect de volksgezondheid in gevaar gebracht en het illegale drugscircuit in stand gehouden.

Uitspraak
Vandaag volgen de pleidooien van de verdediging en mogen het OM en verdediging nog een keer op elkaar reageren. De rechtbank doet uitspraak op 17 november 2020.