WINTERSWIJK - De rechtbank spreekt een 66-jarige man uit Winterswijk vrij van ontucht met zijn 2 neefjes. Volgens de rechtbank ontbreekt voldoende wettig bewijs om tot een veroordeling te komen.


De man zou tussen 2015 en 2018 ontuchtige handelingen hebben gepleegd bij zijn neefjes.

Geen steunbewijs

De neefjes waren niet over en weer ooggetuigen van de vermeende ontuchtige handelingen en hoorden pas achteraf en jaren later elkaars verhaal. Naast de verklaringen die beide neefjes aflegden, legde de man een ontkennende verklaring af. Voor een bewezenverklaring van de ontucht is dus - naast de op de afzonderlijke verklaringen van de neefjes - bewijs nodig dat steun biedt aan hun afzonderlijke verklaringen. Dit steunbewijs ontbreekt. De rechtbank oordeelt dat voldoende wettig bewijs ontbreekt en dat dus niet is voldaan aan het wettelijk bewijsminimum. Ze spreekt de man daarom vrij.