SILVOLDE - De rechtbank oordeelt dat een 28-jarige man en een 27-jarige vrouw uit Silvolde zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van hun kinderen door hen de noodzakelijke zorg te onthouden, maar legt geen straf aan hen op. Volgens de rechtbank is met de ingezette civielrechtelijke maatregelen adequaat en voldoende gereageerd waardoor het opleggen van een (extra) straf zijn doel voorbij schiet.


Volgens de rechtbank zijn de kinderen door het handelen van hun ouders in hun ontwikkeling geschaad. Zo hadden zij ernstig last van luizen, werden hun tanden niet verzorgd en woonden zij in een niet hygiënische woonomgeving. De kinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst en beide ouders zijn uit de ouderlijke macht ontheven.

Adequaat gereageerd

Hoewel de rechtbank het feit ernstig vindt, vindt zij ook dat met de ingezette civielrechtelijke maatregelen adequaat en afdoende is gereageerd. Uit de reclasseringsrapporten blijkt bovendien dat de situatie niet zozeer is ontstaan uit onwil als wel uit onmacht. Begeleiding van hulpverlenende instanties vanaf de geboorte van het oudste kind - en op enig moment zelfs 24-uurszorg - hebben niet kunnen voorkomen dat deze situatie is ontstaan. De rechtbank vindt dat het opleggen van een straf of maatregel in deze situatie geen redelijk doel meer dient.

Geen straf of maatregel

De rechtbank past daarom - in afwijking van de eis van de officier van justitie -aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht toe en ziet af van het opleggen van een straf of maatregel.