DOETINCHEM - De rechtbank veroordeelt een 20-jarige man uit Doetinchem voor verduistering, ernstig gevaarlijk rijgedrag, een bedreiging, het rijden zonder rijbewijs en het verlaten van een plaats ongeval. De man krijgt een voorwaardelijke jeugddetentie van 3 maanden, een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 3 jaar.

Op 13 april 2021 maakte de man een afspraak het maken van een proefrit met een auto, maar omdat hij de auto niet terug bracht maakte hij zich schuldig aan verduistering. Toen enkele dagen later de auto werd gesignaleerd, vond een wilde achtervolging plaats. De Doetinchemmer overschreed in het holst van de nacht de maximumsnelheid meerdere keren, reed door rood licht en op de verkeerde weghelft, volgde de stoptekens van de agenten niet heeft op, reed over een middengeleider heen en reed tenslotte met hoge snelheid over een fietspad.


Verkeersregels geschonden

De man schond meerdere voor de verkeersveiligheid zeer belangrijke verkeersregels. Tijdens de achtervolging reed de man opzettelijk in op de politieauto van de agenten en verliet hij de plaats ongeval. Dit alles terwijl hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.


Jeugdstrafrecht toegepast

De reclassering adviseerde om het jeugdstrafrecht toe te passen. De rechtbank is het daar mee eens. In de persoonlijkheid van de man en uit de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan zijn voldoende indicaties naar voren gekomen die aanleiding vormen het jeugdstrafrecht toe te passen. De man was 18 jaar tijdens het plegen van de strafbare feiten.

Strafbepaling

De man bracht de eigenaar van de Audi schade toe en beschaamde het vertrouwen dat de eigenaar mag hebben in potentiële kopers van zij spullen. De man gedroeg zich verder volstrekt onverantwoordelijk op de weg. Daarbij nam hij welbewust onaanvaardbare risico’s en bracht andere weggebruikers ernstig in gevaar. Het is een gelukkig toeval dat niemand anders ernstig letsel of erger heeft opgelopen.

De rechtbank kijkt bij het opleggen van de straf naar de straffen die normaal gesproken voor dit soort feiten worden opgelegd. Ook houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man zelf ook ver reikende consequenties heeft gehad op zijn handelen.Hij is zeer zwaar gewond geraakt. Vrijwel alle botten in zijn benen waren gebroken waarvoor talloze operaties nodig waren en nog steeds nodig zijn.


Ook geestelijk liep de man een flinke dreun op; er is sprake van dysthyme stoornis. Dit is een stemmingsstoornis die dicht tegen depressie aanligt. De man heeft een scootmobiel nodig om zich te verplaatsen en een rijontzegging zou hem - gezien zijn gezondheidssituatie - daarom onevenredig zwaar treffen.


Bij de voorwaardelijke jeugddetentie legt de rechtbank bijzondere voorwaarden op, zoals een meldplicht bij de reclassering en ambulante behandeling.


Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan de 2 agenten ieder 660 euro aan smartengeld betalen. De eigenaar van de auto krijgt een bedrag van bijna 9 duizend euro voor de geleden schade.