DOETINCHEM - Op dinsdag 26 april 2022 reikte burgemeester Mark Boumans de jaarlijkse Koninklijke onderscheidingen uit. De lintjesregen is ieder jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.


De onderscheidingen werden op verschillende locaties in de gemeente Doetinchem uitgereikt. Negen mensen mogen zichzelf na de lintjesregen Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Eén persoon kreeg de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners van de gemeente Doetinchem kregen een onderscheiding. Onderaan vindt u de foto's van de uitreikingen.

De heer K.C.H. (Karel) Berkhuysen (1954) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Berkhuysen uit Doetinchem was sinds 1996 voorzitter van IJsvereniging Doetinchem (IJD’96) en was vrijwilliger bij het Stadsmuseum. Ook was hij voorzitter van de Stichting Vrienden van de Zandbult. De heer Berkhuysen heeft als onderzoeker en schrijver twee boeken uitgegeven: Verzet via het geheime telefoonnet en Het Lab. Op dit moment is de heer Berkhuysen vrijwilliger bij het Taalhuis en voorzitter van de Fietsersbond (afdeling Doetinchem) en Stichting Doetinchem Herdenkt.

Mevrouw E.J. (Dinie) Bloemendal-Eelderink
(1942) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bloemendal-Eelderink uit Doetinchem was van 1987 tot 2018 vrijwilligster bij zorgcentrum Het Weerdje. Sinds 1996 helpt zij bij kerkdiensten in het Slingeland Ziekenhuis. Voor Vrouwen van Nu is mevrouw Bloemendal sinds 2003 contactpersoon voor de wijken Dichteren en de Huet. De afgelopen jaren organiseert zij de wandelgroep voor bewoners van woonzorgcentrumCroonemate.

De heer W.B.H.M. (Willie) van Gessel (1957) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Gessel uit Wehl is vanaf 1990 vrijwilliger bij Schutterij de Eendracht in Wehl. Sinds 2001 is hij penningmeester bij Carnavalsvereniging de Mölledraejers, en later ook van het Dorpsfeest in Wehl. Ook is de heer Van Gessel vrijwilliger bij de Trekker Trek en de Zwarte Cross.

Mevrouw K.D.A. (Karin) Geurts (1965) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Geurts uit Doetinchem was de afgelopen 15 jaar erg actief als vrijwilliger. Ze was bijvoorbeeld voorzitter van Wijkverenging de Pas. Tot 2018 werkte mevrouw Geurts als vrijwilliger PR en Sponsoring bij Stichting Parkparade/Stichting Achterland. Tot 2020 was ze vrijwilliger bij Blend EventLab. In 2009 heeft richtte mevrouw Geurts Grootse Vrouwen Achterhoek op, waar ze ook bestuurslid is. Ze organiseerde hiervoor de jubileumeditie en het Grootse Vrouwen Lentefestival. Ook hielp ze bij de organisatie van het Bruisend Brasil Benefietfeest en van de Internationale Vrouwendag. Op dit moment is ze als vrijwilliger aangesloten bij Rabo ondernemende vrouwen en supervrouwen De Graafschap. Verder is mevrouw Geurts op dit moment actief als vrijwilliger bij:

  • MBO Academie als kennisdeler, inspirator, onderwijsontwikkelaar en coach;
  • Nieuwscafé Doetinchem als redactielid;
  • Stichting Kledingbank Doetinchem als voorzitter/directeur;
  • Stichting 4 en 5 mei Doetinchem als vrijwilliger organisatie en programmering

Naast haar vrijwilligerswerk is ze sinds 2006 mantelzorger.

Mevrouw H.H. (Rienke) Heinen (1965) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Heinen uit Doetinchem was van 1997 tot 2008 vrijwilligster bij Stichting Sluseborch en Fidessa Welzijn (nu Welzijnswerk Oude IJsselstreek). Hier gaf ze Nederlandse taallessen. Daarna gaf ze taallessen, examentraining en coaching bij Serin Mens en Werk (nu Bennu Serin). Ook gaf ze begeleiding bij portfolio-opdrachten. Vanaf 2008 werkt mevrouw Heinen bij het Graafschap College als vrijwilliger taalschool en inburgering. Hier geeft ze les in alfabetisering tot examentraining op A2 niveau.

Mevrouw J.W.J.T. (Anneke) Ruster-Kock (1945) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Ruster-Kock uit Doetinchem werkt vanaf 2003 tot vandaag de dag als vrijwilliger bij het Stadsmuseum in Doetinchem. Ze is gastvrouw en suppoost. Ze richtte bij het Stadsmuseum de werkgroep Kindermuseum en educatie op. Ze is zelf ook lid van deze werkgroep. Ook sluit ze aan bij regionale en landelijke programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen. Mevrouw Ruster-Kock was ook lid van het bestuur van het Stadsmuseum.

Mevrouw M.T.G. (Miranda) Rütten – van Wessel (1963) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Rütten–van Wessel uit Wehl werkt sinds 2000 vrijwillig als secretaresse bij C.V. de Mölledraejers. Samen met haar man verzorgt ze de voorbereiding voor de prins en prinses van het nieuwe carnavalsseizoen. Ook organiseert ze het clubblad de Möllewiek. Sinds 2010 is ze lid van het bestuur van Schutterij de Eendracht. In 2017 begon ze als secretaresse bij schietvereniging Juliana.

De heer B.A. (Bennie) Steijntjes (1943) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Steijntjes uit Wehl was van 1972 tot 2018 voorzitter en zanger bij het Wehls gemengd koor. Ook organiseerde de heer Steijntjes van 2010 tot 2018 bingoavonden in het gemeenschapshuis in Wehl. De opbrengst van deze avonden ging naar het Wehls gemengd koor. Vanaf 1982 is hij lid van het kerkbestuur van de Geloofskern St. Martinus. Hier is hij ook koster. Tot eind maart dit jaar beheerde hij het Wehlse kerkhof. Vanaf 2008 helpt de heer Steijntjes binnen woon- en zorgcentrum Oldershove bij verschillende activiteiten.

De heer E.J.A. (Bart) Stevens (1949) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Gaanderen)

De heer Stevens is sinds 1957 vrijwilliger. Tot 1984 was hij vicevoorzitter en commandant bij het Schuttersgilde St Martinus in Gaanderen. Ook werkte hij mee aan het jubileumboek. De Schuttersgilde bestond vorig jaar 150 jaar. Sinds 1960 is de heer Stevens lid en scheidsrechter bij voetbalverenging VVG’25 in Gaanderen. Later werd hij ook scheidsrechter bij de KNVB. Ook is hij actief bij de Scheidsrechtersverenging Doetinchem en Omstreken. De heer Stevens was president van Carnavalsvereniging Deurdrievers Dwarsdrievers. Ook zat hij in het bestuur van Stimuleringsgroep Gaanderen, Woningbouwvereniging St. Martinus Gaanderen en “Vooruit” Gaanderen. Sinds 1966 is hij lid en secretaris van afdeling Gaanderen, Vakbond Bouw en Hout FNV. De heer Stevens is medeoprichter van Oudheidkundige Verenging “Gander”. Tussen 2013 en 2015 bouwde hij een maquette van De Witstraat, Hoofdstraat en Van Damstraat in Gaanderen.

Mevrouw H. (Hanneke) Zetsma-Bakker (1937) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Doetinchem)

Mevrouw Zetsma-Bakker is vanaf 1967 vrijwilliger bij het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk. Ze is gastvrouw, ambassadeur en actief lid van het Jacobafonds. Vanaf 2007 is ze vrijwilliger bij het Stadsmuseum Doetinchem. Ze is gastvrouw en suppoost en geeft rondleidingen. Ook is ze lid van de werkgroep Kindermuseum.