DOETINCHEM - Zorgwerkgevers Vitaal Thuiszorg, ZorgPlus, T-Zorg en MIEP Huishoudservice hebben op donderdag 23 juni een intentieverklaring getekend. Zij sluiten hiermee officieel aan bij het scholingstraject ‘Nieuwkomers in de zorg’ en geven baangarantie wanneer Achterhoekse statushouders een aangepaste BBL-opleiding afronden. Per september dit jaar begint een nieuwe groep met het onderwijs aan het Graafschap College, vergoed door het Achterhoeks talentenfonds Opijver.


Aftrap-bijeenkomst

Tijdens de officiële aftrap-bijeenkomst schreven acht nieuwe leerlingen zich in bij de opleiding en bij Opijver voor een scholingsvoucher. De vier werkgevers aan wie ze gekoppeld zijn, tekenden vervolgens een intentieverklaring. Zij willen statushouders graag een duurzaam perspectief op werk bieden, zodat ze inzetbaar zijn voor vacatures die openstaan in (huishoudelijke) zorg en ondersteuning.

Personeelstekorten in de zorg

Voor Esther Hoekzema, bestuurder bij zorginstelling Vitaal Thuiszorg en initiatiefnemer van het traject, zijn de oplopende personeelstekorten directe aanleiding geweest om in actie te komen. “Soms moeten we nee zeggen tegen ziekenhuizen en huisartsen. Dat voelt heel onnatuurlijk. Baankansen bieden aan nieuwkomers is voor ons een logische stap. Bovendien zien we veel potentie in de grote groep statushouders.”

Inhoud scholingstraject

Nieuwkomers in de zorg is een aangepast scholingstraject van 15 maanden waarin gemotiveerde statushouders stapsgewijs toewerken naar een zorgdiploma op niveau 1 en een dienstverband bij de aangesloten zorgwerkgevers. Het Graafschap College heeft het onderwijsaanbod samengesteld. Opleidingsmanager Hans Assink licht toe: “De statushouders leren wat het zorgvak in de praktijk inhoudt, krijgen les in bijvoorbeeld Nederlands en ‘burgerschap’ en in lopen al een aantal uur per week stage. Onder begeleiding van een buddy op de werkvloer voeren ze assisterende zorgtaken uit. Daar hoort het kennismaken met verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur bij. Zo proberen we hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Samenwerking in de Achterhoek

Het initiatief is tot stand gekomen door samenwerking van het Graafschap College, de Achterhoekse gemeenten, UWV, VNO-NCW Achterhoek, Vitaal Thuiszorg, WerkgeversServicepunt Achterhoek en het Achterhoeks talentenfonds Opijver.