NEDERLAND - Door de opkomst van de elektrische fiets is het fietsverkeer chaotischer geworden. Onder kinderen en tieners is de fatbike op het moment erg populair. Fatbikes zijn vaak opgevoerd en te vergelijken met brommers. Amsterdam en andere gemeenten zijn bezorgd over de verkeersveiligheid en vragen de minister om maatregelen.


Mensen voelen zich steeds onveiliger op het fietspad door de toenemende drukte en snelheidsverschillen. Ook stijgt het aantal fietsongelukken al jaren. "We moeten daarom nu in actie komen".

Gevaar

Er zijn fatbikes die een groter vermogen hebben dan een e-bike en waar je makkelijk een snelheid mee bereikt van boven de 25 kilometer per uur. De bestuurder hoeft nauwelijks te trappen. Ook jonge kinderen rijden op fatbikes. Ze zijn zich vaak niet bewust van het gevaar dat ze zelf lopen of kunnen veroorzaken. En als je fatbike is opgevoerd, ben je zelfs als je een verzekering hebt, niet verzekerd bij een ongeval.

Handhaven

De politie controleert op overtredingen met opgevoerde/illegale e-bikes en fatbikes. Er worden boetes uitgedeeld en bij grove overtredingen neemt de politie fatbikes in beslag.

Voorlichting

"We vermoeden dat een deel van de fatbike-bestuurders niet op de hoogte is van de regels en risico's. Daarom gaan we hier de komende tijd meer aandacht aan besteden, onder andere door ouders te informeren via scholen. Het onderwerp gaat ook een plekje krijgen binnen het verkeersonderwijs. We gaan het met leerlingen hebben over illegale en opgevoerde fatbikes en de gevolgen van het hiermee rijden op de openbare weg".

Fietshelm

Fietsen kan ook veiliger worden als fietsers een helm dragen. Het risico op (zwaar) hoofdletsel neemt daarmee af. Maar uit onderzoek blijkt dat het instellen van een helmplicht voor (e-)fietsers een negatief effect heeft op het fietsgebruik en daardoor op de gezondheid. Een helm mag ook nooit de enige oplossing zijn en afleiden van effectievere verkeersveiligheidsmaatregelen. Amsterdam is daarom geen voorstander van een helmplicht.

"Wel zien we kansen om het op vrijwillige basis dragen van een fietshelm te stimuleren, vooral onder kinderen en ouderen". Het Rijk werkt aan een nieuw Meerjarenplan Fietsveiligheid met daarin een landelijke fietshelmcampagne.

Andere maatregelen

Amsterdam heeft samen met meer dan 30 andere gemeenten een brief gestuurd naar de minister. "We vragen hierin naar een concreet pakket aan maatregelen voor de korte termijn. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan een landelijk verbod op de verkoop van opvoersetjes. En aan een minimumleeftijd voor het gebruik van e-bikes".


Lees hier de brief zoals verstuurd naar minister Harbers

Geachte minister Harbers,

Zoals u weet stijgt de e-bike in populariteit. Dit vervoersmiddel kent veel voordelen en maakt het makkelijker om lange afstanden op de fiets af te leggen. Fietsen wordt op deze manier nog toegankelijker en een meer vanzelfsprekende keus boven de auto voor korte en middellange afstanden. Helaas zijn er ook nadelige aspecten. Met name opgevoerde e-bikes, en dan vooral de variant met dikke banden (fatbikes), veroorzaken door het grote verschil in snelheid ten opzichte van andere gebruikers, veel overlast en gevaar op straat. De bestuurders van de opgevoerde e-bikes, niet alleen jongeren, ook ouders op e-bakfietsen, jong volwassenen en ouderen op hun snelle e-bikes, zijn een gevaar op het fietspad. Hoewel het gebruik van opgevoerde e-bikes op de openbare weg verboden is, is het opvoeren zelf niet verboden en worden opvoersets en opvoerapps in winkels en online massaal verkocht.

Opgevoerde e-bikes, met name fatbikes, zijn erg populair onder kinderen en tieners. In de praktijk gedragen deze opgevoerde e-bikes zich qua snelheid en vermogen als brom- of snorfietsen. Op e-bikes met een ‘gashendel’ hoeft niet of nauwelijks te worden getrapt. Bestuurders (veelal jonger dan 16 jaar) rijden zonder rijbewijs, zonder helm en zonder verzekering over het fietspad en de weg. Zonder typegoedkeuring van het RDW zijn deze bestuurders onverzekerd bij een ongeval. Dat brengt grote (aansprakelijkheid)risico’s met zich mee voor (de ouders van) deze jongeren. Een Haarlemse fatbike verkoper uit zijn zorgen in het NH Nieuws: "Heel veel jongeren, die bij wijze van spreken net zonder zijwieltjes kunnen fietsen, gaan nu met 45 kilometer per uur door de straat".1

Wij delen zijn zorgen en richten ons daarom tot u. Met deze brief roepen wij u op om snel tot actie over te gaan om deze problematiek op te lossen.

We zijn bekend met het onderzoek dat uw departement doet n.a.v. de motie Geurts en de motie de Graaf naar beleidsmaatregelen om het opvoeren van e-bikes tegen te gaan. Tegelijkertijd is de situatie op straat urgent en is er nu actie nodig. De politie start binnenkort handhaving met nieuwe rollerbanken, maar er is meer nodig dan dat.

We roepen u op om in te grijpen en te komen met een concreet pakket van maatregelen voor de korte termijn. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het aanpakken van het opvoeren van e-bikes door een landelijk verbod op verkoop van opvoersetjes en het instellen van een minimumleeftijd voor het gebruik van e-bikes, waaronder fatbikes. De verkeersveiligheid kan niet langer wachten.

Met vriendelijke groet,

Wethouder van Leeuwen, gemeente Haarlem Wethouder van der Horst, gemeente Amsterdam Wethouder van Hooijdonk, gemeente Utrecht Wethouder Karremans, gemeente Rotterdam Wethouder Breeuwsma, gemeente Alphen aan den Rijn

Plaatsvervangend wethouder van Lammeren, gemeente Amersfoort Wethouder Wenzkowski, gemeente Apeldoorn

Wethouder Wijmenga, gemeente Beverwijk

Wethouder Wijkhuisen, gemeente Bloemendaal

Wethouder Vijselaar, gemeente De Ronde Venen

Wethouder Huijsmans, gemeente Delft

Wethouder Augustijn, gemeente Den Helder

Wethouder Prins, gemeente Diemen

Wethouder Teutelink, gemeente Enschede

Wethouder Broeksma, gemeente Groningen

Wethouder Saunet, gemeente Heemskerk

Wethouder Stam, gemeente Heemstede

Wethouder Steen, gemeente Hengelo

Wethouder Oelfke, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Wethouder Geers, gemeente ’s-Hertogenbosch

Wethouder Assendelft, gemeente Hoorn

Wethouder van den Berg, gemeente Houten

Wethouder North, gemeente Leiden

Wethouder Drenth, gemeente Midden-Groningen

Wethouder Windhouwer, gemeente Nijkerk

Wethouder Janssen, gemeente Papendrecht

Wethouder Zwijnenberg, gemeente Roermond

Wethouder Vermeulen, gemeente Roosendaal

Wethouder Heddes, gemeente Schagen

Wethouder Suna, gemeente Soest

Wethouder Diepstraten, gemeente Velsen

Gerard Slegers namens de Vervoerregio Amsterdam (gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uithoorn, Wormerland, Waterland, Zaanstad)

Wethouder Hendriks, gemeente Zandvoort

Wethouder ter Laak, gemeente Zoetermeer