DOETINCHEM - Wijk voor wijk konden inwoners sinds 2016 een gratis boom aanvragen bij gemeente Doetinchem. Inwoners konden uit 15 soorten bomen kiezen. Buha bracht deze week de bomen in de laatste wijken rond. Wethouder Natuur & Landschap Ingrid Lambregts plantte de laatste gratis boom, nadat ze in 2016 al de eerste boom plantte. De actie is een groot succes geweest: bijna 5000 bomen sieren de tuinen van inwoners. De Elstar appelboom is met ruim 1000 uitgiften het populairst.


Een duurzame toekomst

Met de actie wil de gemeente samen met inwoners zorgen voor een prettige, groene leefomgeving. Wethouder Natuur & Landschap Ingrid Lambregts licht toe: “Ik ben blij dat zoveel inwoners de kans hebben aangepakt om Doetinchem een stuk groener te maken. Als gemeente investeren we al in het groen in de openbare ruimte, maar met deze actie hebben we ook geïnvesteerd in de tuinen van onze inwoners. Samen zorgen we zo voor meer leefruimte voor insecten en andere dieren. Én we zorgen voor een duurzame toekomst!

Gezonder leefklimaat
Ook voor de mens leveren de bomen veel voordeel op. Bomen zijn belangrijk voor een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Ze verbeteren onder andere de luchtkwaliteit, leveren schaduw, leggen CO2 vast en zorgen bij hevige regen voor een vertraagde afgifte van water naar de bodem. Een groene omgeving stimuleert de gezondheid en milieukwaliteit. De gemeente ziet steeds meer inwoners aan de slag gaan met het vergroenen van hun tuin. Naast bomen zijn ook struiken, grassen, bloemen en planten een perfecte aanvulling voor een groene en klimaatbestendige omgeving.