DOETINCHEM - Op 19 juli maakte gemeente Doetinchem bekend 225 vluchtelingen op te vangen in een crisisnoodopvang (CNO) op de hoek van de Industriestraat en de Ambachtstraat. Op zondag 28 augustus komen de vluchtelingen aan in Doetinchem.


De gemeente is bezig met de laatste voorbereidingen
De eerste woonunits waar de vluchtelingen de komende maanden verblijven, staan al op het terrein. Op doetinchem.nl/crisisnoodopvang staat alle informatie die wij op dit moment hebben over de vluchtelingen, inrichting van de CNO, dagbesteding en beveiliging. Volgende week volgt nog een video met een digitale rondleiding op het terrein.

Oproep: ontvang vluchtelingen met dezelfde gastvrijheid als vluchtelingen uit Oekraïne
Gemeente Doetinchem voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan de huidige problemen rondom de opvang van vluchtelingen. Wij hebben de mogelijkheden een CNO te realiseren. Ook vanuit menselijk oogpunt willen wij meehelpen. Net zoals we dat eerder dit jaar ook hebben gedaan voor vluchtelingen uit Oekraïne. We hopen op uw begrip en op dezelfde warmte en gastvrijheid die inwoners van onze gemeente eerder hebben getoond voor mensen in nood.

Permanente opvang voor vluchtelingen in de toekomst
Er is op dit moment woningnood voor veel groepen in Nederland. Gemeente Doetinchem probeert samen met haar partners oplossingen te zoeken voor alle woningzoekenden. Een dringend probleem is het opvangen van vluchtelingen. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor een permanente opvang voor vluchtelingen in combinatie met huisvesting van andere doelgroepen. Dit doen we samen met een kleine groep (maatschappelijke) organisaties en grondeigenaren.