DOETINCHEM - Op dit moment zijn de asielzoekerscentra (AZC) en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft, via de veiligheidsregio’s, alle gemeenten daarom gevraagd te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft besloten dat de crisisnoodopvang van onze regio in Doetinchem komt. Doetinchem wil als centrumgemeente haar steentje bijdragen. Vanaf ongeveer 22 augustus tot eind 2022 vangt Doetinchem 225 vluchtelingen op in een crisisnoodopvang (CNO). Deze CNO komt naast het politiebureau in Doetinchem op de hoek van de Industriestraat en de Ambachtstraat.


Op verschillende plekken in Nederland worden CNO’s opgezet. Deze moeten ervoor zorgen dat vluchtelingen na hun aanmelding in Ter Apel sneller kunnen doorstromen naar andere opvanglocaties. Omdat het nog een paar weken duurt voordat de CNO opent, weet de gemeente nog niet wat de samenstelling is van de groep die in Doetinchem wordt opgevangen.

Opvang met woonunits en paviljoen op omheind terrein

De CNO komt op een omheind terrein met eigen toegangspoort met beveiliging en voldoende ruimte voor voorzieningen. De mensen worden opgevangen in units. In een grote paviljoentent worden onder andere recreatieve dagbesteding en catering opgenomen. Doetinchem neemt alle woonunits (geschikt voor 4 of 5 personen), het paviljoen en overige voorzieningen over van gemeente Maashorst. Deze zijn geschikt voor de warme (na)zomer en de koudere herfstmaanden.

Maandag 18 juli zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart

Maandag 18 juli startte de firma Losberger De Boer al met het voorbereiden van het terrein. Zij zorgen onder andere voor de benodigde infrastructuur (riolering, water, afvoer vuilwater, plaatsen aggregaat). Op deze manier is het terrein klaar voordat de woonunits en het paviljoen uit Maashorst komen.

Dagbesteding en veiligheid

De opvang is sober. De gemeente beheert de CNO en zorgt voor bed, bad en brood voor de vluchtelingen. De mensen die werkzaam zijn op de locatie hebben ook aandacht voor de veiligheid van de vluchtelingen en die van de omgeving. In geval van overlast is er op de locatie een aanspreekpunt voor omwonenden. De vluchtelingen die wonen in de crisisnoodopvang kunnen altijd gecontroleerd het terrein af. Overdag is er dagbesteding.

Oproep: ontvang vluchtelingen met dezelfde gastvrijheid als vluchtelingen uit Oekraïne

Gemeente Doetinchem voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan de huidige problemen rondom de opvang van vluchtelingen. Wij hebben de mogelijkheden een crisisnoodopvang te realiseren. Wij voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren aan de verzoeken van het COA, de VNOG en de staatssecretaris. Net zoals we dat eerder dit jaar ook hebben gedaan voor vluchtelingen uit Oekraïne. We
hopen op uw begrip en op dezelfde warmte en gastvrijheid die inwoners van onze gemeente eerder hebben getoond voor mensen in nood.

Buurt is geïnformeerd

De gemeente heeft omwonenden inmiddels zo breed mogelijk geïnformeerd over de komst van een crisisnoodopvang. Omdat het besluit precies in de zomervakantie valt, kan het zijn dat niet iedereen uit de buurt gelijktijdig de informatie ontvangt. Natuurlijk proberen we zo goed als mogelijk vóór de opening vragen van iedereen te beantwoorden en mogelijke zorgen weg te nemen. Op de website www.doetinchem.nl/crisisnoodopvang staan nu alvast alle meest gestelde vragen en antwoorden. Hier staan ook beelden van de CNO in Maashorst. In augustus organiseren we nog extra informatiemomenten.

Permanente opvang voor vluchtelingen in de toekomst

Er is op dit moment woningnood voor veel groepen in Nederland. Gemeente Doetinchem probeert samen met haar partners oplossingen te zoeken voor alle woningzoekenden. Een dringend probleem is het opvangen van vluchtelingen. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten gevraagd te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen.

Burgemeester Mark Boumans: “De afgelopen jaren is gebleken dat er altijd extra opvang voor vluchtelingen nodig is en blijft. Doetinchem wil als centrumgemeente helpen bij het oplossen van dit probleem en tegelijkertijd een aanbod doen dat voor meerdere groepen tegelijk een oplossing biedt voor de woningnood. Ook geloven we niet in een kortetermijnoplossing zoals een (crisis)noodopvang maar willen we blijvend voorzien in huisvesting voor álle doelgroepen – ook vluchtelingen.”

Het college van Doetinchem bood het COA daarom in november 2021 al aan om een permanente kleinschalige opvang voor vluchtelingen te realiseren in combinatie met huisvesting van andere doelgroepen. Daarnaast is er ook een handreiking gedaan voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen totdat deze permanente locatie klaar is. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden hiervoor samen met een kleine groep (maatschappelijke) organisaties en grondeigenaren.