DOETINCHEM - De inflatie in ons land is naar een recordhoogte gestegen. Het Centraal Planbureau becijfert voor dit jaar een achteruitgang van de koopkracht van 6,8 procent. De stijgende prijzen van energie, maar ook van boodschappen, zorg en woonlasten zorgen ervoor dat ook inwoners in onze gemeente moeite hebben om rond te komen. Dit raakt de bestaanszekerheid van mensen. Daarom hebben we een pakket aan maatregelen opgesteld om inwoners die het lastig hebben te steunen.

Jorik Huizinga, wethouder bestaanszekerheid: ‘Meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Vrijwel alles is duurder geworden en daarmee groeit de onzekerheid. Inwoners die met financiële problemen te maken krijgen, moeten kunnen rekenen op steun. Gelukkig neemt het Rijk zijn verantwoordelijkheid met bijvoorbeeld het energieplafond en de verhoging van het minimumloon. Dat helpt! Als gemeente hebben wij ook een rol en willen wij inwoners graag nog verder ondersteunen. Daarom ben ik blij dat we een stevig pakket aan maatregelen hebben kunnen samenstellen’

Aanpak richt zich op grotere groep inwoners en op het bereiken van deze groep

Niet alleen inwoners met een laag inkomen hebben te maken met financiële problemen. Ook de groep inwoners die daar net boven zit redt het steeds vaker niet meer zelfstandig. Daarom verruimen we normen voor het Meedoenarrangement en de Bijzondere Bijstand. Zo kunnen meer inwoners gebruik maken van steun. Dat brengt ook direct uitdagingen met zich mee. Van de lage inkomens hebben we veel mensen al in beeld. Dat geldt niet voor de mensen die pas recent in de problemen zijn gekomen. Daarom zetten we vol in op het bereiken van deze groep inwoners.

Meedoenarrangement inzetten voor boodschappen en uitbreiding gemeentepolis

Om de pijn van de dure boodschappen wat te verzachten, kunnen inwoners een gedeelte van het Meedoenarrangement inzetten om boodschappen van te kopen. Ook dragen we extra bij in de premie van ons meest uitgebreide zorgverzekeringspakket. Dit pakket wordt voornamelijk gebruikt door inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten.

Naast deze aanvullende aanpak hebben we al meer in gang gezet

Als gemeente zetten we ons op verschillende manieren in om de pijn van stijgende kosten te verzachten. Met onze aanpak ‘Grip op energie+’ willen we de energierekening van inwoners omlaag brengen. We draaien op volle toeren om de energietoeslag op tijd bij de mensen te krijgen die daar recht op hebben. Daarnaast hebben we kort geleden de vermogensnorm van de Bijzondere Bijstand verhoogd waardoor meer mensen hier gebruik van kunnen maken. Ook bieden we in 2023 een eenmalige korting van €100,- op gemeentelijke belastingen. We kijken natuurlijk ook naar ondernemers. Zo hebben we voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor de bestaande ondersteuningspakketten een vangnetregeling opgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe u aanspraak kunt maken op deze extra regelingen zoals de boodschappenpas? Wij houden u op de pagina Financiële ondersteuning op de hoogte over wanneer en hoe u dit kunt aanvragen. U kunt u aanmelden voor het Meedoenarrangement via www.meedoenarrangement.nl

(externe link)

. Wanneer alles geregeld is, kunt u op deze website ook de boodschappenpas aanvragen.