DOETINCHEM - Gemeente Doetinchem gaat met hulp van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bouw van betaalbare flexwoningen onderzoeken. Binnen dit onderzoek, met de naam project Flexcity, wordt een nieuwe en creatieve oplossing ontwikkeld voor versnelde woningbouw. Maandag ondertekenden wethouder Ingrid Lambregts en minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een intentieovereenkomst voor dit project. Ook gemeente Apeldoorn doet mee aan dit proefproject van het ministerie.

Wethouder Ingrid Lambregts: “De woningnood is en blijft hoog, ook in onze gemeente. We omarmen hiervoor verschillende oplossingen om alle soorten woningzoekenden iets te kunnen bieden. In Doetinchem komen al bijvoorbeeld tiny houses op Wijnbergen De Kwekerij en de starterswoningen in Wehl Heideslag. Ik ben blij dat we nu ook aan de slag gaan met flexwoningen. Hiermee kunnen we meer betekenen in het goedkope deel van de woningmarkt. De kennis en financiële hulp van het ministerie helpt ons hier zeker bij.”

Spoorzone

De proef van het ministerie richt zich vooral op flexwoningen binnen grotere transformatiegebieden. Een transformatiegebied is een gebied waar nagedacht wordt over hoe het gebied in de toekomst ingevuld moet worden. Binnen de gemeente Doetinchem kwam de spoorzone als locatie naar voren. Dit gebied is al in ontwikkeling. Het moet straks een hippe, eigentijdse toegang tot de stad vormen: een mix van wonen, werken en leren. Hierin is zeker ook ruimte voor nieuwe woonvormen. In het onderzoek kijken we of 300 flexibele woningen hier een plek kunnen krijgen. Daarnaast zoekt het ministerie plek voor nog eens 200 flexibele woningen.

Haalbaarheidsonderzoek

Met het tekenen van de intentieovereenkomst staat de komst van de flexwoningen nog niet vast. Betrokken partijen doen in de eerste helft van 2023 een haalbaarheidsonderzoek. Daarin kijken ze naar plekken, doelgroepen en wie de woningen gaat beheren.