DOETINCHEM - In het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente Doetinchem wordt ingezet op een forse vermindering van restafval. Doelstelling is om in 2024 100 kilo restafval per inwoner over te houden. Op dit moment is dat nog 185 kilo per inwoner. Hiervoor wil de gemeente vanaf 2022 werken met een betaling per lediging van een restafvalcontainer of van een zak restafval (bij hoogbouw). Inwoners dachten afgelopen voorjaar mee over het nieuwe plan. De gemeenteraad buigt zich nog over het grondstoffenplan.

'Niet alleen goed voor het milieu, ook voor de portemonnee'

Vanaf 2021 stijgt het tarief voor het verbranden van restafval aanzienlijk. Hierdoor is een stijging van de afvalstoffenheffing voor inwoners volgend jaar onvermijdelijk. Wethouder Rens Steintjes legt uit: “Met het nieuwe grondstoffenplan kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat die stijging van de afvalstoffenheffing wordt gedempt. De enige manier hiervoor is het goed scheiden van afval. Ons restafval bestaat namelijk nog voor 80% uit grondstoffen. Hoe beter inwoners hun afval scheiden, hoe lager de afvalstoffenheffing. We staan samen voor die opgave. Scheiden is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Maatregelen uit het grondstoffenplan

Het grondstoffenplan bestaat uit 23 maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Inwoners krijgen in 2021 een toegangspasje voor het Buha brengpunt;
  • Inwoners betalen vanaf 2022 per keer dat ze de restafvalcontainer aan de weg zetten;
  • Inwoners bij laagbouw mogen vanaf 2023 gratis een extra PBD-container aanvragen;

Ook gaat de gemeente verder met de inzet van afvalcoaches en krijgen scholen een lesprogramma over afvalscheiding aangeboden. De maatregelen worden verspreid over vier jaar uitgevoerd.

Enquête

In het voorjaar hebben Buha en de gemeente een enquête uitgezet en bewonersavonden georganiseerd. Ongeveer driekwart van de respondenten met eigen containers koos voor het betalen per lediging van de restafvalcontainer. Wethouder Steintjes: “Ik ben blij dat meer dan 2.000 inwoners de enquête hebben ingevuld om mee te denken over het nieuwe grondstoffenplan. Een meerderheid van onze inwoners vindt het eerlijk dat mensen die beter hun afval scheiden, minder hoeven te betalen. Met die gedachte hebben we het plan gemaakt.