DOETINCHEM - Op 20 november 2020, de Dag van de Rechten van het Kind, heeft gemeente Doetinchem haar eerste kindergemeenteraad geïnstalleerd. Vijftien Doetinchemse leerlingen zijn door burgemeester Mark Boumans en kinderburgemeester Juliette Fijten geïnstalleerd als kinderraadslid.


In juli van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten een kinderraad op te richten. De gemeenteraad wil namelijk graag weten wat kinderen bezighoudt en hoe gemeente Doetinchem nog leuker kan worden voor kinderen. Daarnaast hebben kinderen en jongeren het recht om mee te doen en gehoord te worden als het gaat om zaken die invloed hebben op hun leven. Dit staat beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Deze kinderraad blijft één schooljaar aan en heeft na haar installatie vier keer een kinderraadsvergadering. De kinderraadsleden bespreken onderwerpen die zij van belang vinden voor kinderen in gemeente Doetinchem en zijn ook aanspreekpunt voor andere kinderen. De gemeenteraad is heel benieuwd naar de ideeën van de kinderraad en gaat deze serieus bekijken.