DOETINCHEM - De temperatuur op de aarde stijgt. Hier merken we ook in Doetinchem de gevolgen van: droogte, hitte en wateroverlast. We kunnen er gelukkig ook wat aan doen. Om de opwarming tegen te gaan is in het klimaatakkoord afgesproken dat we onder andere stoppen met het verbranden van fossiele brandstof, zoals aardgas. Dit betekent dat ieder land in Europa in 2050 aardgasvrij moet zijn. Om dit doel te behalen, moeten we op tijd beginnen en goed nadenken over onze aanpak. Daarom hebben wij het a

fgelopen jaar samen met Sité Woondiensten, netbeheerder Liander en Waterschap Rijn en IJssel gewerkt aan een plan. Hierbij zijn ook inwoners en andere belanghebbenden betrokken.

In dit plan staat welke voorwaarden wij belangrijk vinden voor een goede overgang naar andere warmtebronnen. Ook staat in het plan welke wijken het meest kansrijk zijn om op korte termijn over te stappen. De gemeenteraad besluit naar verwachting in januari 2022 over dit plan.

De stappen die we moeten zetten

In het plan naar een aardgasvrij Doetinchem in 2050, schetsen we de stappen die we hiervoor moeten zetten. Belangrijk onderdeel is het benoemen van de mogelijkheden. Want, als je jouw huis niet meer met gas verwarmt, wat is dan het beste alternatief? Dat kan voor iedere wijk anders zijn. Minstens zo belangrijk is te kijken naar de volgorde. Sommige wijken zijn bijvoorbeeld op korte termijn kansrijk omdat het gasnet in die wijk aan vervanging toe is. Of, omdat er wegwerkzaamheden plaatsvinden en er toch al gegraven moet worden. Uitgangspunt van onze werkwijze is dat we altijd kijken naar mogelijkheden om kansen te koppelen en werk met werk te maken. Een ander belangrijk element is de betaalbaarheid. Het overstappen op andere warmtebronnen is nodig en mag best geld kosten, maar het moet wel betaalbaar blijven.

Geen enkele woning wordt zomaar van het gas afgesloten

Geen enkele woning wordt zomaar van het gas wordt afgesloten. In het plan om aardgasvrij te worden, staat opgenomen welke wijken het meest kansrijk zijn en welke volgorde het meest logisch lijkt. Staat jouw wijk vooraan op de lijst? Dan betekent dat niet dat binnen enkele jaren de gaskraan dichtgaat. Het betekent dat we met jou en jouw buurtbewoners op korte termijn in gesprek gaan over jullie route naar aardgasvrij. Dat kan ook betekenen dat er eerst de tijd wordt genomen om huizen beter te isoleren, voordat er een andere warmtebron wordt gekozen.

In 2022 starten eerste gesprekken met kansrijke wijken

Op basis van de wijkvolgorde in het plan, gaan we in 2022 als eerste in gesprek met de kleurrijke buurt en de Romantische buurt Zuid in wijk Dichteren. Om per wijk tot een plan te komen, is een intensief proces met inwoners, ondernemers en instellingen noodzakelijk. We verwachten dat het ongeveer 1,5 tot 2 jaar gaat duren voordat we per wijk een plan hebben waarmee we aan de slag kunnen.

Nu al beginnen

Om jouw huis voor te bereiden op de overstap naar een andere warmtebron, kun je nu al energiebesparende en energieopwekkende

maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan betere isolatie, overstappen op elektrisch koken of zonnepanelen aanschaffen. Iets kleins als het aanbrengen van een tochtstrip kan al een verschil maken. Je krijgt bovendien geen spijt van dergelijke maatregelen omdat ze gecombineerd kunnen worden met alle toekomstige manieren om je huis te verwarmen. Maar, minstens zo belangrijk: ze leveren veelal meer comfort en je bespaart zowel geld als energie.