DOETINCHEM - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem heeft ingestemd met het verder uitwerken van een plan voor woningbouw in Gaanderen. Het gaat om de locatie van de Augustinusschool aan de Van Damstraat.


Op deze plek kunnen ongeveer 25 wooneenheden worden gebouwd. ‘Een mooie ontwikkeling voor Gaanderen’ zegt wethouder Ingrid Lambregts.

In heel Nederland zien we krapte op de woningmarkt. Het is vaak moeilijk een (betaalbare) woning te vinden. Veel hangt met die woningmarkt samen. Wethouder Ingrid Lambregts: ‘Mensen willen graag prettig wonen. Dichtbij hun werk, bij hun familie, hun vrienden. Daarnaast zien we de bedrijvigheid in de gemeente groeien en de vraag naar personeel toenemen. Dat verklaart voor een deel ook de groeiende vraag naar woningen. Als gemeente willen we graag zo veel mogelijk mensen een fijn thuis bieden. Daarom hebben we voldoende woningen nodig.

Ook in Gaanderen is er behoefte aan meer woningen. De ontwikkeling van de locatie aan de Van Damstraat tot woningbouw is daarom zeer welkom!’

Bestemmingsplan moet worden aangepast

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een eerste verkenning van deze locatie. Uit deze verkenning bleek dat woningbouw haalbaar is. Wel moeten er wat stappen gezet worden. Zo staat het bestemmingsplan op dit moment geen woningbouw toe op deze locatie.

Volgende stappen

Met het besluit van het college is het startsein gegeven voor het opstellen van een plan

. Op dit moment is namelijk alleen duidelijk dat woningbouw haalbaar lijkt. Nu moeten we het verder vorm gaan geven. Dit doen we onder andere door het betrekken van de omgeving en andere geïnteresseerden. Samen werken we aan een mooi plan. Daarna zetten we de stappen die nodig zijn om woningbouw mogelijk te maken, zoals de bestemmingsplanprocedure.