DIDAM - In 2019 heeft de gemeente na een aantal jaren onderhandelen de voormalige gemeentehuislocatie verkocht aan Groenstaete. Groenstaete zou dit gebied gaan ontwikkelen. Op de gemeentehuislocatie zou een Coop komen en op de locatie waar nu de Coop is een Aldi met een parkeerterrein. In die periode heeft Didam Have, exploitant van de lokale Albert Heijn, gevraagd of zij zich ook kon vestigen in het projectgebied. Omdat Groenstaete dat niet wilde, heeft Didam Have een kort geding gestart tegen de gemeente. Didam Have wilde bereiken dat de gemeente de gemeentehuislocatie alleen mag verkopen in een procedure, waarin alle belangstellenden zijn uitgenodigd om mee te dingen naar de locatie. De Hoge Raad heeft Didam Have daarin uiteindelijk gelijk gegeven.


Bodemprocedure

In een bodemprocedure heeft het hof nu beslist dat de gemeente niet exclusief met Groenstaete had mogen onderhandelen maar dat zij aan alle belangstellenden de mogelijkheid had moeten geven om mee te bieden. Het hof vernietigt daarom de koopovereenkomst en verplicht de gemeente de gemeentehuislocatie alleen te verkopen in een procedure waarin alle belangstellenden zijn uitgenodigd mee te dingen naar de locatie. Het hof vindt ook dat de gemeente doordat zij dit niet heeft gedaan, onrechtmatig heeft gehandeld tegen Didam Have en daarom de schade van Didam Have moet vergoeden.