DOETINCHEM - Onze doelstelling is helder: iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Het mag niet uitmaken hoeveel geld je hebt, hoe oud je bent, of dat je een beperking hebt: het is onze ambitie om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen.

Uiteraard doen onze verenigingen ook mee aan de Nationale Sportweek, die dit jaar van vrijdag 17 tot en met zondag 26 september wordt gehouden. Ons gemeentelijk sportbedrijf, Sportbedrijf Doetinchem, helpt de verenigingen daarbij. Met Sportbedrijf Doetinchem hebben we sinds januari alle gemeentelijke deskundigheid verenigd, van buurtsportcoaches tot advisering en accommodaties en onderhoud.

De infrastructuur in Doetinchem als het gaat om sport staat als een huis. De accommodaties zijn van hoog niveau. Bovendien hebben we een bloeiend verenigingsleven, met een groot en veelzijdig aanbod. We hebben inmiddels een lokaal sportakkoord gesloten, waarin verenigingen en diverse andere (sport)organisaties hun ambities hebben vastgelegd.

Het sportakkoord kent drie thema’s: inclusief sporten en bewegen (dus voor iedereen), duurzame sport- en beweeginfrastructuur en vitale sport- en beweegaanbieders. Kartrekkers gaan u aan de slag om die ambities inhoud te geven. Het zijn niet alleen mooie woorden, we gaan er samen werk van maken. Let wel: het zijn de clubs die het doen. Wij als gemeente en Sportbedrijf faciliteren en helpen. In 2022 gaan we ons gemeentelijk sportbeleid opnieuw vastleggen. Ik ben nu drie jaar wethouder en de portefeuille sport vind ik leuk. Collega’s zeggen wel eens als grap: dat is een feestportefeuille, maar dat vind ik niet. Er komt heel veel bij kijken, maar het klopt wel dat je heel veel positieve, actieve mensen ontmoet. Daarom was de coronatijd ook zo lastig. Je kon eigenlijk nergens naar toe, terwijl het leukste van sport is dat je er bij kunt zijn. Sport verbindt, is goed voor de gezondheid en heeft een heel belangrijke sociale functie. Dat is ook één van onze grote uitdagingen: verbinding leggen met het sociale domein.

Als Doetinchem hebben we natuurlijk voetbalclub de Graafschap en volleybalvereniging Orion. Met die laatste hebben we zelfs een landskampioen in huis. Beide clubs willen graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, ze betekenen graag iets voor jongeren en voor mensen die het niet breed hebben. Onlangs hebben burgemeester Mark Boumans en ik baanwielrenster Caroline Groot gehuldigd. Ze behaalde brons op de Paralympics in Tokio, een geweldige prestatie. Het is belangrijk om haar in het zonnetje te zetten, zij is een ambassadeur en inspiratiebron voor mensen met een beperking.

We merken bij de gemeente hoe groot de betrokkenheid van alle sportvrijwilligers is. Die inzet is onmisbaar in de samenleving. Natuurlijk investeren we als gemeente veel geld in de sport, maar zonder al die hardwerkende vrijwilligers krijgen we niks van de grond.