DOETINCHEM - Op zaterdag 26 juni 2021 reikte burgemeester Mark Boumans een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer M.C.L. Hazersloot. De heer Michael Hazersloot ontving de versierselen die behoren bij de graad Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Hazersloot is Algemeen Directeur van Ferro Techniek in Gaanderen en werd voorgedragen voor de volgende vrijwillige activiteiten:

2001 - 2009
TC Zuid (tennisclub): lid jeugdcommissie, bestuurslid, lid sponsorcommissie

2006 - heden
AT Techniekopleidingen: bestuurslid, penningmeester, voorzitter

2009 - heden
Almende College; lid School Advies Raad (SAR)

2010 - 2013
lid VNO-NCW Achterhoek, lid ledencommissie VNO-NCW Achterhoek

2014 - heden
De Keppelse Golfclub: Voorzitter Sponsorcommissie/Businessclub, interim horeca uitbater

2018 - 2019
Achterhoek Board: Lid thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt namens ondernemers


De heer Hazersloot is een uitstekend voorbeeld van iemand die op een zeer positieve wijze een bijdrage levert aan de vele facetten van onze samenleving.