DOETINCHEM - Landgoed Keppel wil, in samenwerking met Green Trust, de mogelijkheden van windenergie onderzoeken op landgoed Keppel in gemeente Doetinchem. Binnen het landgoed (op gronden aan de Barlhammerweg) zijn enkele locaties mogelijk geschikt voor windturbines.


Het college heeft op 27 oktober besloten dat het verzoek past binnen het door de raad vastgestelde beleidskader ‘duurzame energieopwekking’. Het verzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel ‘een energieneutraal Doetinchem in het jaar 2030’. Het college heeft de aanvrager gevraagd om het plan, voordat het verzoek definitief in behandeling wordt genomen, eerst samen met bewoners uit te werken. Deze uitwerking bepaalt of en onder welke voorwaarden de windturbines in dit gebied geplaatst kunnen worden.

Waarom windenergie?

Om het landgoed op een duurzame manier voort te laten bestaan en een bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie in de regio zoekt het landgoed naar alternatieve duurzame oplossingen, in dit geval windturbines.

Bewoners in de omgeving worden betrokken

Het onderzoek op het landgoed gaat om vier locaties in de omgeving van de Barlhammerweg in Doetinchem. Mogelijk kunnen er op deze locaties in totaal vier á vijf windturbines geplaatst worden. De aanvrager gaat op korte termijn in gesprek met bewoners in de omgeving. In eerste instantie wil hij een toelichting geven op de plannen. Daarnaast wil hij afspraken maken over de manier waarop omwonenden bij het project betrokken worden. Het plan van de aanvrager zit nog in een verkennende fase. In deze fase moet worden onderzocht of het plan ook echt uitgevoerd kan gaan worden.

Meer informatie

De bewoners in de omgeving krijgen binnen zes weken een brief van de aanvrager met informatie over het idee en het proces dat samen met omwonenden doorlopen gaat worden. Wilt u meer informatie over dit proces? Neem dan contact op met Johnny Janssen van gemeente Doetinchem, via (0314) 377 377 of j.janssen2@doetinchem.nl.