DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een visie voor het gebied rond het station. Het gebied wordt de spoorzone genoemd. Het college heeft waardevolle informatie opgehaald tijdens gebiedscafé's in gesprekken met inwoners en ondernemers. De vraag die centraal stond, ging over de toekomst van de spoorzone. Deze vraag is aan elkaar gesteld. Daarna is het resultaat opgenomen in de zogenaamde 'structuurschets'.

Meepraten over visie

Op 21 november kunnen de inwoners tussen 15.00 en 19.00 uur binnenlopen bij Streeckgenoot aan de Spinbaan 21A. Men kan dan de visie bekijken, in gesprek gaan met de gemeente en tevens tips meegeven voor het gevolg.

De gemeenteraad zal een besluit nemen over de visie, waarna de gemeente de 'structuurschets' verder uit gaat werken. Hieruit ontstaat dan een zogenaamd 'masterplan'. Het college is van mening dat het van groot belang is om inwoners, ondernemers en overige partners in het traject te blijven betrekken.

De gemeenteraad zal op 7 december tijdens de beeldvormende raad de structuurschets bespreken. De schets is het resultaat van het proces dat de gemeente samen met inwoners en ondernemers heeft doorlopen. De inwoners, ondernemers en partners worden bij het opstellen van het vervolg op de visie, het masterplan, door de gemeente weer betrokken.

Spoorzone

De gemeente Doetinchem is geïnteresseerd in wat voor wensen en ideeën er leven in het gebied en hoe deze versterkt kan worden om zo te komen tot een aantrekkelijk gebied. Het moet gebied worden (of zijn) waarin mensen graag wonen, werken, het openbaar vervoer pakken, winkelen. En hiervoor wil de gemeente samen met de inwoners gaan.

Daarvoor zijn ook al eerdere bijeenkomsten geweest waar inwoners en ondernemers de ideeën konden delen in de gebiedsvisies in het kader van de Omgevingswet. De gemeente heeft hieruit waardevolle input gehaald. Dit wordt verder uitgewerkt.

Daarna zijn een aantal gebiedscafé's gehouden; de eerste was op 23 november 2022, die speciaal was bewoners en ondernemers uit het gebied. Op 5 april 2023 was er een tweede bijeenkomst die openbaar was en iedereen kon daarbij aansluiten. Ook de jongeren van de gemeente kregen hun eigen gebiedscafé op 27 maart 2023. Tenslotte was er nog een vierde gebiedscafé op 7 juni 2023.

Van alle 4 bijeenkomsten is een samenvatting gemaakt, die terug te vinden is op de site van de gemeente. De doelstelling van het project is te komen tot een aantrekkelijke spoorzone als nieuwe, multifunctionele entree van het stadscentrum. Het moet de ideale plek zijn waar (nieuw) wonen, werken en leren elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij hoort ook een bus- en treinstation.

Volgens de gemeente is zo'n entree van grote betekenis voor een toekomstbestendige economie en een gunstig vestigingsklimaat. Daarom moet het een gebied worden waarin mensen graag verblijven. Tevens wil de gemeente veel aandacht besteden aan groen, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit.

Hiervoor heeft de gemeente samenwerking gezocht met vervoersinstellingen, ondernemers, bedrijfsleven en het onderwijs. Hierdoor moet de spoorzone het visitekaartje van Doetinchem. Op het moment dat men aankomt in het gebied ziet men de functies wonen, werken en onderwijs binnen handbereik. Tevens kan men verder de regio Achterhoek intrekken via bus, trein, auto, fiets of scooter.