DOETINCHEM - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om nieuwe regels voor nieuwbouwwoningen in te stellen. Het gaat om regels die de koper van een nieuwbouwwoning verplichten er zelf in te gaan wonen. Dit om te voorkomen dat huizen worden gekocht en gelijk weer worden verhuurd. De gemeenteraad buigt zich in november over deze regels.


Het is op dit moment lastig om een passende woning te vinden. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod. Dit is de reden dat er de komende jaren veel woningen worden bijgebouwd. We werken aan projecten voor huur- en koopwoningen in verschillende prijscategorieën.

Zo worden er onder andere koopwoningen met een vraagprijs tot en met € 350.000 gebouwd om inwoners met een middeninkomen een plek te geven in onze gemeente.We willen voorkomen dat deze woningen gekocht worden en gelijk weer verhuurd worden.Hierdoor blijven er namelijk minder koopwoningen over op de woningmarkt. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om in te stemmen met een zogeheten zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw koopwoningen tot en met €350.000. Deze plicht geldt tijdens de eerste 5 jaar en is verbonden aan de woning. Wordt de woning binnen 5 jaar verkocht? Dan is de zelfbewoningsplicht ook van toepassing op de nieuwe eigenaar van de woning.

Als de gemeenteraad instemt met de nieuwe regels, gaan deze in bij nieuwe woningbouwprojecten die na 1 januari 2022 starten.