DOETINCHEM - Gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten en COA zijn van plan om een nieuw woonproject aan de Hamburgerbroeklaan (tegenover het politiebureau) in Doetinchem te ontwikkelen. Hier gaan ongeveer 150 mensen die een woning zoeken en 150 asielzoekers in een woongemeenschap samenleven.


Een unieke woongemeenschap waar buren iets voor elkaar kunnen betekenen

“We willen een uniek plan voor Nederland neerzetten, passend bij de grootte van Doetinchem.” vertelt wethouder Ingrid Lambregts. “In deze woongemeenschap wonen mensen niet alleen bij elkaar maar ook mét elkaar. Deze plek is goed omdat het dichtbij openbaar vervoer, werk, winkels en scholen ligt. We leggen het idee nu voor aan de gemeenteraad.”

Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten, vult aan: “Onze droom is een woongemeenschap te maken waar mensen fijn kunnen wonen, werken en leven. Waar buren iets voor elkaar kunnen betekenen, vanuit de gedachte dat iedereen iets te bieden heeft.”

“Samen met andere organisaties willen we in de woongemeenschap ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en iets voor elkaar betekenen. Vluchtelingen die uiteindelijk in Nederland mogen blijven wonen, kunnen dan sneller en beter inburgeren in de Achterhoekse gemeenschap”, besluit wethouder Ingrid Lambregts

Nieuw project verlicht druk op Doetinchemse woningmarkt

Er zijn in Nederland te weinig woningen voor woningzoekenden. Ook zijn er te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het nieuwe woonproject biedt een oplossing voor beide problemen. We krijgen meer woningen voor woningzoekenden. Én we krijgen een permanente plek voor het opvangen van asielzoekers die past bij de grootte van Doetinchem.

“Het woonproject aan de Hamburgerbroeklaan is voor Sité een unieke kans om redelijk snel woonruimte te bouwen voor verschillende groepen mensen”, vertelt Els Birkenhäger. Tot 2030 bouwen wij in totaal ruim 400 nieuwe woningen zodat woningzoekenden meer kans hebben een huis te vinden.”

We werken de plannen samen met Sité, COA en andere organisaties verder uit

Hier zijn we zeker tot eind 2023 mee bezig. We werken ook uit hoe, wanneer en waarover we met andere organisaties, bedrijven, omwonenden en inwoners in gesprek gaan.

We beginnen dus net met het uitwerken van de ideeën naar een concreet plan. Daarom is nu nog niet alles al duidelijk. Alle informatie die we nu hebben, staat in dit nieuwsbericht.

Heeft u vragen? Kijk op doetinchem.nl/woonproject

U kunt ons ook bellen op (0314) 377 377, of stuur een mail naar gemeente@doetinchem.nl.