DOETINCHEM - Provincie Gelderland start met de uitvoering van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Naast het groot onderhoud verbetert de provincie op een aantal onderdelen van de weg ook de verkeersveiligheid. Verkeer op de provinciale weg moet rekening houden met wegafsluitingen en omleidingsroutes. Fietsers krijgen ter plekke aanwijzingen voor een alternatieve route als dat nodig is.


Voorbereidende werkzaamheden

Op maandag 21 en dinsdag 22 september 2020 voert provincie Gelderland voorbereidende werkzaamheden uit. Die bestaan uit het kappen van in totaal 13 bomen. Deze kap is nodig voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo maakt provincie Gelderland kruispunten overzichtelijker, verlegt fietspaden, verruimt rotondes en vervangt een brug. Deze werkzaamheden vragen ruimte. Als compensatie voor de bomenkap plant de provincie 18 nieuwe bomen in de omgeving van de N315.

Werkzaamheden in 2020 en begin 2021

Provincie Gelderland onderhoudt het asfalt, met uitzondering van het te verbreden weggedeelte boven Zelhem. Ook vervangt de provincie daar waar nodig borden voor bewegwijzering en voert onderhoud uit aan openbare verlichting. Provincie Gelderland verbetert daarnaast de aansluitingen van de Schovenweg, Wassenbrinkweg, Terborgseweg en Heidenhoekweg, door deze te verbreden of te verplaatsen. De provincie verruimt de rotondes aan de rondweg van Zelhem. De nieuwe rotondes zijn breder en het fietspad ligt verder van de rotonde af. Ook vervangt de provincie de brug over de Veengoot.

De eerste werkzaamheden starten naar alle waarschijnlijkheid op 19 oktober 2020. De planning van alle werkzaamheden volgt na afstemming met de aannemer. Zodra de planning bekend is, is deze te vinden op de website. Meer informatie over de werkzaamheden staat op www.gelderland.nl/N315-Doetinchem-Ruurlo. Actuele afsluitingen en omleidingsroutes staan op www.bereikbaargelderland.nl .

Plan uw reis op tijd

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun route goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Het wordt veiliger in het verkeer als alle deelnemers met hun volle aandacht bij de weg en andere weggebruikers zijn. Samen veilig van A naar Beter.