DOETINCHEM - Op bedrijventerrein De Huet in Doetinchem stonden tot eind 2020 1320 vaten met PFOS-houdend blusschuimwater. Enkele vaten gingen lekken en veroorzaakten schade aan het milieu. Het college van B&W gaf onderzoeksbureau Pro Facto opdracht onafhankelijk onderzoek te doen naar het ontstaan van de situatie en de rol van het overheidshandelen hierin. Het rapport met de uitkomsten daarvan is nu verschenen.


Huidige situatie

Sinds eind februari 2021 is al het blusschuimwater uit de 1320 IBC’s naar vier lekvrije silo’s overgepompt. De lekkage is gestopt. De gemeente onderzoekt op dit moment op welke manier het blusschuimwater definitief verwerkt kan worden. Daarna volgt de bodemsanering. De gemeente blijft uitgaan van het principe dat de vervuiler moet opdraaien voor de gemaakte kosten.

Onafhankelijk onderzoek
In november 2020 gaf de gemeente onderzoeksbureau Pro Facto de opdracht om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Burgemeester Mark Boumans: “Het college wilde hiermee inzicht krijgen in hoe de situatie heeft kunnen ontstaan en ook om er van te leren voor de toekomst. Een dergelijke situatie mag natuurlijk nooit meer gebeuren!

Uitkomsten van het onderzoek
Pro Facto trekt twee hoofdconclusies in haar rapport ‘Onverwerkt Blusschuim'. In de eerste plaats was er sprake van een vergaande miskenning van de risico’s verbonden aan afvalverwerking in het algemeen en van de verwerking van brandblussers en blusschuim in het bijzonder. In samenhang daarmee ontbrak het aan de bestuurlijke wil en het ambtelijk vermogen om adequaat te handhaven.

Belangrijke lessen in rapport Pro Facto
Het college van Doetinchem is blij dat ze onderzoek heeft gedaan naar een kwestie die zo lang en zo ingewikkeld was. "De eerste verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de situatie lag én ligt uiteraard bij Rutgers Milieu B.V. Maar we kunnen vaststellen dat er in het proces van vergunningverlening, het toezicht en de handhaving daarop door de diverse overheidsorganen zeker ook dingen mis zijn gegaan. Daar dragen wij als gezamenlijke overheden de verantwoordelijkheid voor. We zijn duidelijk tekort geschoten in onze taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Daarnaast ziet het college het rapport ook als positief. Het rapport biedt de gezamenlijke overheidsorganisaties veel inzicht en handvatten voor de nodige verbeteringen. "Het zijn immers conclusies die niet alleen voor deze casus gelden, maar waar we in ons totale stelsel van kunnen en moeten leren. Daar kunnen we nu mee aan de slag.", aldus het college van b&w.

Aanpakken
De betrokken overheidspartijen gaan op basis van de conclusies uit het rapport een plan van aanpak maken. Hierin komen maatregelen te staan die zij nemen om herhaling te voorkomen. De afgelopen jaren zijn er zeker al belangrijke verbeteringen aangebracht in de VTH-processen. Deze verbeteringen bieden nu al meer garanties dat een casus zoals deze is ontstaan bij Rutgers Milieu, niet nog een keer ontstaat.