DOETINCHEM - De afgelopen jaren hebben verschillende ongevallen plaatsgevonden op de fietsoversteek over de Mercuriusstraat bij de rotonde met de Energieweg. We hebben kort geleden een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van deze ongevallen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Automobilisten (komend vanaf de rotonde) hebben beperkt zicht op het fietsverkeer
  • Er is veel verkeer op de fietsoversteek
  • De snelheid waarmee (snor)fietsers oversteken speelt een rol

Momenteel bekijken we verder welke maatregelen er zijn om de verkeersveiligheid bij de fietsoversteek te vergroten. Als tijdelijke maatregel sluiten we vanaf vrijdag 22 oktober de Mercuriusstraat vanaf de Energieweg af voor gemotoriseerd verkeer. Vanuit de Mercuriusstraat is het wel mogelijk de Energieweg op te rijden. Verkeersborden geven deze aanpassing aan.