DOETINCHEM - Vanaf 1 augustus 2020 zijn terreinen waar onderwijs gegeven wordt verplicht rookvrij. Dit geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten.


Rookvrij voor alle doelgroepen

Een rookvrij schoolplein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers. De onderwijsinstelling is verplicht het rookverbod aan te duiden, bijvoorbeeld met bordjes of markeringen. Ook moet de onderwijsinstelling erop toezien dat het rookverbod nageleefd wordt (handhaven), tijdens de gebruikstijden van het gebouw.

Waarom zijn rookvrije schoolpleinen belangrijk?
Om te voorkómen dat jongeren gaan roken, moeten zij rookvrij kunnen opgroeien. Dat betekent dat ze niet verleid worden om te gaan roken, en ook niet meeroken. Daar hoort een rookvrij schoolplein bij.

Meer informatie en materialen
Kijk op www.rookvrijschoolterrein.nl, www.rookvrijegeneratie.nl of www.achterhoekrookvrij.nl. Vraag een gratis ‘Achterhoek Rookvrij’ deur- of raamsticker aan voor uw school of ga in gesprek over het rookvrij maken van uw schoolplein. Neem contact op met uw Gezonde Schooladviseur of Achterhoek Rookvrij (via www.achterhoekrookvrij.nl of info@achterhoekrookvrij.nl).

Graafschap College
Het Graafschap College bereidt zich ook voor op het verbod. Bij alle ingangen tot de schoolterreinen staat aangegeven dat de school rookvrij is. Rookabri’s en asbakken zijn verwijderd. ‘Zien roken, doet roken’, daarom geven docenten en medewerkers het goede voorbeeld door niet te roken in het zicht van studenten. Het rookvrije beleid is verankerd in de onderwijsovereenkomst en staat vermeld op de website en op de intranetsite voor medewerkers en studenten.De nog rokende studenten en medewerkers worden geattendeerd op hulp- en begeleidingsprogramma’s voor het stoppen met roken. Steekt iemand toch een sigaret op of gooit iemand peuken op de grond? Dan bieden de gedragscode en huisregels voldoende handvatten om elkaar hier op een respectvolle manier op aan te spreken. Het Graafschap College houdt de komende periode goed in de gaten of en wát er nog nodig is om het rookvrije schoolterrein succesvol te realiseren.