DOETINCHEM - Vanaf 1 november 2022 start aannemer Dostal uit Vorden met de werkzaamheden aan een klein plein dichtbij de binnenstad van Doetinchem. Tussen de Wijnbergseweg / Dichterseweg en de fietsbrug bouwen zij aan het zogenaamde ‘Mispelplein’. We verdelen de werkzaamheden in twee fases en zijn naar verwachting eind januari 2023 klaar. In dit artikel leest u hier meer over.

De fietsbrug blijft tijdens alle werkzaamheden open voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen de brug gewoon gebruiken. Wel kunnen met name fietsers tijdelijk hinder ervaren. Tijdens een aantal werkzaamheden zullen zij moeten afstappen. De rijbaan blijft tijdens de eerste fase gewoon open voor auto’s.

Tijdens de tweede fase sluiten we Wijnbergseweg/Dichterseweg voor auto’s

In de tweede fase passen we de fietsoversteek naar de fietsbrug aan. Hierbij halen we de scherpe bocht uit het fietspad. Omdat het fietspad de rijbaan voor auto’s kruist, moeten we de Wijnbergseweg/Dichterseweg ter hoogte van de fietsbrug tijdelijk afsluiten. Er komt een omleiding voor gemotoriseerd verkeer. Zodra bekend is wanneer de weg tijdelijk gesloten wordt, informeren wij inwoners hierover. Dit doen wij per brief aan direct omwonenden, via onze website, social media en pagina in het Doetinchems Vizier.

Mispelplein omdat het in de vorm van een mispelbloem wordt aangelegd

Het plein noemen we het Mispelplein vanwege de vorm van een Mispelbloem. Op dit plein komt een kunstwerk met gietijzeren tegels. Elk ‘bloemblad’ van het Mispelplein krijgt een eigen functie. Zo bestaat één bloemblad uit een fietsenstalling, een ander is het openbaar toilet, weer een ander is een terrasvlonder en de twee laatste bloembladen zijn groen en ecologisch. Ook komt er een drinkwaterpunt. ​

Meer informatie

Op www.doetinchem.nl/stadslab vindt u meer informatie over alle werkzaamheden in en rond de binnenstad van Doetinchem.