DIDAM - De rechtbank laat een omgevingsvergunning in stand, waarmee overtredingen bij woningen in een straat in Didam zijn gelegaliseerd. Wel moet de gemeente Montferland onderzoeken of de bijbehorende bouwwerken die aan of buiten de woningen zijn gebouwd vergunningsvrij zijn.

In 2019 constateerde de gemeente overtredingen bij meerdere woongebouwen in Didam. Een buurtbewoner vroeg vervolgens aan de gemeente om handhavend op te treden. De woongebouwen waren in afwijking van de bouwvergunning gebouwd omdat de inpandige bergingen bij de woonruimte waren betrokken. De bergingen zijn in gebruik als slaapkamers of keukens. Daardoor werd de maximale inhoudsmaat per wooneenheid overschreden.

Gemeente mocht overtredingen legaliseren

De rechtbank oordeelt dat de gemeente de overtredingen met de omgevingsvergunning mocht legaliseren omdat de bergingen inpandig zijn en de ruimtelijke effecten voor de omgeving niet toenemen. Bovendien is een landschapsplan opgesteld, om de woongebouwen in te passen in het landschap. Daardoor wordt het zicht op de percelen beperkt en wordt een doorkijk op het open landschap behouden. De gemeente hoeft door dit oordeel niet meer handhavend op te treden tegen de inpandige bergingen.

Verder onderzoek en nieuw besluit

De gemeente Montferland moet wel onderzoeken of de bijbehorende bouwwerken die aan of buiten de woongebouwen zijn gebouwd vergunningsvrij zijn. Het college moet naar aanleiding van dat onderzoek een nieuw besluit nemen over het verzoek om handhaving.