LOCHEM - Samen met aannemer BAM Infra organiseren we een inloopbijeenkomst over het ontwerp en de uitvoering van de N346 Schakel Achterhoek - A1. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 7 september 2022 tussen 16:00 en 21:00 uur in de Schouwburg, Oosterwal 22, Lochem.


Vanaf het kruispunt Rengersweg/Kwinkweerd tot aan het kruispunt Goorseweg/Nettelhorsterweg komt de N346 Schakel Achterhoek A1 te liggen. Het ontwerp voor deze nieuwe provinciale weg, inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal en een nieuwe fiets-voetgangersbrug naar het nieuwe stationsgebied, maakte BAM Infra. Dit ontwerp laten we graag aan u zien op de inloopbijeenkomst op woensdag 7 september.

Aparte fiets- en voetgangersbrug

Door de aanleg van de fiets- voetgangersbrug vanaf de bestaande Lochemse Brug naar het station scheiden we het snelverkeer van voetgangers en fietsers. Dit zorgt voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers en zorgt voor een betere doorstroming.

Sluipverkeer

Met de nieuwe N346 ontstaat een logische en snelle regionale verbinding naar de Achterhoek. Door aanleg van de parallelwegen zoals de Kwinkweerd en de Goorseweg scheiden we regionaal verkeer van het lokale verkeer en bestemmingsverkeer. Dit zorgt voor een betere doorstroming en veiligheid. Ook sluipverkeer zoals over de Ampsenseweg zal sterk afnemen of verdwijnen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Toekomstbestendig

De N346 Schakel Achterhoek A1 is een toekomstbestendige oplossing om de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn) bereikbaar te houden. We leggen deze aan om de veiligheid en doorstroming van doorgaand verkeer te verbeteren. De landschappelijke inpassing van de weg versterkt de groene uitstraling van het gebied met de kenmerkende bomenlanen en landgoederen.

Planning

Vanaf maart 2023 gaat de eerste schop de grond in voor de N346 Schakel Achterhoek – A1 . Samen met de aannemer proberen we de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Medio 2025 is de nieuwe provinciale weg klaar.