GELDERLAND - In 2020 werden bijna 10.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Gelderland. Dat is 6% meer dan in 2019 (8.800) en het hoogste aantal sinds jaren. Dat lijkt mooi, maar hiermee is de woningnood in Gelderland allerminst opgelost.


Sneller meer woningen nodig

Peter Kerris, gedeputeerde Wonen: “In Gelderland hebben we binnen 9 jaar 80.000 woningen nodig. De vraag groeit sneller dan we kunnen bouwen, van een tekort van 3,9% in 2019 naar 4,3% in 2020. Het is dus dweilen met de kraan open. Het moet en kan sneller en daar doen we als provincie van alles aan. Zelf bouwen we geen huizen, maar we kunnen door middel van allerlei regelingen, subsidies en samenwerking met partners wel heel goed de bouw of herbestemming van panden stimuleren.”

Aantallen nieuwbouw
In Arnhem werden de meeste woningen gebouwd: 907. Apeldoorn volgt met 827 woningen en Ede met 822 woningen. Nijmegen blijft achter met 460 woningen. Procentueel groeide de nieuwbouw het hardst in de Noord-Veluwse gemeente Elburg (2,4%), Nunspeet (2,3%) en Harderwijk (2,1%).

Woningvoorraad groeit ook door transformatie
De woningvoorraad in Gelderland groeide niet alleen door nieuwbouw, maar ook door transformatie of door woningsplitsingen. We dragen hieraan bij met de stimuleringsmaatregel Steengoed Benutten; één van de instrumenten uit ons Actieplan Wonen. Zo werden in totaal 2.500 woningen toegevoegd in Gelderland. Harderwijk is met 338 woningen koploper (Waterfront). Ook in Arnhem kwamen er zo bijna 300 woningen bij.

Winstwaarschuwing
Peter Kerris: “Mooi, maar we zijn er echt nog niet. Er moeten op heel korte termijn veel meer woningen komen. Van sociale huur en betaalbare koop naar flexibele woonvormen en middenhuur. Dat is geen simpele opgave en kan ook niet allemaal binnenstedelijk. Onze provincie is prachtig, met alle natuur, open landschap, landbouw en de unieke Veluwe. Dat geeft ons ook een beperking, want we moeten veel grote opgaven realiseren in gebieden waar ook andere ruimteclaims liggen. Denk aan de energietransitie en de stikstofproblematiek. De ruimte is beperkt, dus we moeten slimme keuzes maken. Gelderland moet een provincie zijn en blijven waar iedereen die dat wil goed kan wonen, werken en recreëren. Daar dragen we met het Actieplan Wonen stevig aan bij.”