DOETINCHEM - Op dinsdag 4 oktober organiseert Jet-Net & TechNet, in samenwerking met Iselinge Hogeschool en provincie Gelderland, het W&T Symposium Gelders Techtalent in Doetinchem. Professionals in het basisonderwijs doen tijdens deze middag volop inspiratie en praktische kennis op over het geven van Wetenschap & Techniek (W&T) onderwijs.


Technologie en innovatie zijn belangrijke thema’s voor provincie Gelderland. Om te zorgen dat alle Gelderse jongeren gelijke kansen krijgen om hun technisch en digitale vaardigheden te ontwikkelen, geeft de provincie een impuls aan Wetenschap en Techniek onderwijs. De provincie heeft als doel gesteld om in 2022 alle Gelderse basisscholen te ondersteunen bij de implementatie hiervan. Gedurende de looptijd van het project kunnen scholen gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van Jet-Net & TechNet, dat hiervoor is ontwikkeld. Het W&T Symposium is hier een belangrijk onderdeel van.

Tijdens het symposium worden zo’n 80 professionals uit het basisonderwijs geïnspireerd om aan de slag te gaan met thema’s als computational thinking, digitale geletterdheid en onderzoekend en ontwerpend leren. Allereerst laat filosoof en trendwatcher Ruud Veltenaar zien welke (maatschappelijke) uitdagingen onze toekomst met zich meebrengt. De mens, en de leerling van vandaag, moet daarop voorbereid zijn. Hij toont aan welke vaardigheden, die aan bod komen bij W&T-onderwijs, nodig zijn om leerlingen daarop voor te bereiden. Ook gaan deelnemers aan de slag in verschillende verdiepende sessies naar keuze.

Marike van Wezenberg, regiocoördinator Gelderland van Jet-Net & TechNet én organisator van dit symposium, vertelt: “Het is ons doel om leerlingen structureel kennis te laten maken met techniek, technologie en ICT. Want techniek is overal. In de toekomst zijn er steeds meer banen nodig in de technische sector.”

Naast het ondersteuningsaanbod wordt binnen dit project kennis ontwikkeld op twee verschillende manieren. De Iselinge Hogeschool doet, via academische werkplaatsen, praktijkgericht onderzoek ten behoeve van W&T-onderwijs. Hier gaan studenten en leerkrachten aan de slag met het ontwikkelen van tools voor W&T. Ook is de Veluwse Onderwijsgroep een pilot gestart waarin wordt onderzocht hoe een basisschool komt tot een doorlopende leerlijn W&T, passend bij de school en de onderwijsvisie. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gepresenteerd tijdens het W&T Symposium.

Waarom W&T-onderwijs?

W&T onderwijs prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en doet een sterk beroep op de vaardigheden die later goed van pas komen. Onderzoekend en ontwerpend leren staan hierin centraal. Het is goed voor hun creativiteit, zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen. Het versterkt vaardigheden als samenwerken, communiceren en logisch nadenken, en ook vaardigheden die vallen binnen digitale geletterdheid. Alle reden dus om in de klas aandacht te besteden aan wetenschap en techniek.